ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.25 din 13 martie 2002
privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.102/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
  O. nr.104/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.3/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate
  O. nr.22/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  H.P. nr.2/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2004
  O. nr.6/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  H.G. nr.837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului


Marți, 23 aprilie 2024, 22:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.