ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.25 din 13 martie 2002
privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.89/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri
  O. nr.90/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparența și integritatea pieței RASDAQ (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.92/2002 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002 (abrogat prin O. nr.103/2002)
  O. nr.102/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
  O. nr.103/2002 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/2002
  O. nr.104/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.1.742/2002 al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.75/2005)
  O. nr.108/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.3/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate
  O. nr.7/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
art 7 alin. 1 , 3 si 8
  O. nr.16/2003 al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 2/2003 de modificare a Instrucțiunilor nr. 4/1999 privind calculul activului net al societăților de investiții financiare
art.1, art.2, art.7 alin.(3) si (15), art.8
  Decizie nr.1.148/2003 privind autorizarea schimbării sediului Bursei de Valori București
  O. nr.21/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
art.1 alin.(2), art.2, art.7 alin.(3) si (15), art.8 din Statut.
  O. nr.22/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
art.1 alin.(2), art.2, art.7 alin.(3) si (15), art.8 din Stattut
  O. nr.23/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2003 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a fondurilor deschise de investiții, a societăților de investiții și a depozitarilor
art.1, art.2, art.7 alin.(3) si (15), art.8
  O. nr.27/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2003 privind oferta publică de valori mobiliare și alte instrumente financiare
art. 7 alin. (1), (3), (15) si art. 8
  O. nr.40/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
art.1 alin. (2), art.2, art.7 alin. (3) si (5), art.8 - din Statut
  O. nr.1/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2004 cu privire la asigurarea administrării prudențiale a portofoliului unei societăți de investiții financiare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (5), art. 8.
  O. nr.7/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2004 de modificare și completare a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparența și integritatea pieței RASDAQ (abrogat prin O. nr.15/2006)
art.1 alin. (2), art.2, art.7 alin. (3), (10) si (15)
  O. nr.9/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 3/2004 privind aplicarea metodei votului cumulativ în cadrul societăților deținute public
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3), alin. (10) lit. a) si alin. (15), art. 8
  O. nr.14/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
art.1, 2 si art. 7 alin. (1), (3) , (10) si (15)
  O. nr.28/2004 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 3/2004 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a instituțiilor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.29/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (abrogat prin O. nr.15/2006)
art.1, art.2, art.7 alin.(3) si (15)
  O. nr.30/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2004 privind unele măsuri tranzitorii de administrare prudentă a portofoliilor societăților de investiții financiare
art.1, art.2, art.7 alin.(3) si (15), art.8
  O. nr.31/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2004 de abrogare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenți
art.2, art.7 alin.1, 3 si 15, art.8
  O. nr.34/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 6/2004 de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
  O. nr.36/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2004 privind organizarea și desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor SIF, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
art.1, 2, 7 alin. (3) si 15, art.8
  O. nr.37/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2004 privind preluarea și executarea ordinelor de vânzare a acțiunilor dobândite în cadrul Programului de privatizare în masă
art.1, 2, 7 alin. (3) si (15), 8
  O. nr.45/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societăților de servicii de investiții financiare
art.1, art.2, art.7 alin. (3), art.8
  O. nr.52/2004 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare
art.1, 2, art.7 alin. (3) si (15)
  O. nr.53/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare
art.3 alin. (6) si (8), art.7 alin. (1), (3), (10) si (15)
  O. nr.55/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea contractelor de garanție reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate (abrogat prin O. nr.52/2006)
art.2, art.7 alin. (1), (3),(10) si (15) art.8 din statut
  O. nr.57/2004 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 10/2004 privind operațiunile nerezidenților pe piața de capital din România (abrogat prin O. nr.142/2007)
  O. nr.1/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si art. 8
  O. nr.4/2005 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2005 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15), art. 8
  O. nr.5/2005 de aprobare a Instrucțiunii nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăților de investiții financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15), art.8
  O. nr.8/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2005 privind închiderea exercițiului financiar 2004 pentru entitățile reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3) si (15) si art. 8 din Statut
  O. nr.9/2005 privind aprobarea Instrucțiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finanțării actelor de terorism
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si art. 8 din Statut
  O. nr.10/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2005 privind preluarea ordinelor de vânzare a acțiunilor
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si art. 8 din Statut
  O. nr.11/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.30/2006)
art. 1, art. 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statut
  O. nr.17/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 6/2005 privind raportările trimestriale ale societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sau la Bursa Electronică RASDAQ
  O. nr.18/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15), art. 8
  O. nr.30/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.14/2006)
art.1, 2 si art.7 alin. (3) si (15)
  H.P. nr.37/2005 privind numirea vicepreședinților și a unui membru ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  O. nr.40/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 10/2005 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.29/2007)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) și (15), art. 8
  O. nr.51/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
art.1,2, art.7 alin.(3) și (15), art.8
  O. nr.36/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital (abrogat prin R. nr.28/2020)
  O. nr.37/2010 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2010 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacționare al unui operator de piață/de sistem
  O. nr.8/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.50/2010 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2010 de modificare a Instrucțiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin I. nr.2/2016)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) și (15)
  O. nr.11/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.12/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării bazate pe modele interne de rating (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.13/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.14/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.15/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.16/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marjă (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate și pozițiilor din securitizare (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, 2, 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.18/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.19/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea și tratamentul riscurilor, precum și criteriile tehnice utilizate de autoritățile competente pentru verificarea și evaluarea acestora (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10), (15)
  O. nr.20/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.21/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (abrogat prin R. nr.7/2013)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3), (10) și (15)
  O. nr.115/2010 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin I. nr.1/2017)
  O. nr.4/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2011 privind transmiterea pe cale electronică a procedurilor interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de către intermediarii înscriși în Registrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3), (5) și (15)
  O. nr.6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 (abrogat prin R. nr.10/2022)
art. 1, art. 2 și art. 7 alin. (3), (10) și (15)
  O. nr.9/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 (abrogat prin R. nr.28/2020)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)
  O. nr.10/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.6/2015)
art. 1, art. 2 și art. 7 alin. (3) și (15)
  O. nr.11/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.116/2011)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) și (15)
  O. nr.12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.40/2015)
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) și (5)
  O. nr.13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.40/2015)
  H.P. nr.10/2012 privind numirea unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  O. nr.48/2012 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15)


Miercuri, 24 aprilie 2024, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.