ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.25 din 13 martie 2002
privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.25 din 13 martie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.514/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 144/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 226/4 apr. 2002
Functie activa:
Abrogă: L. nr.66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori
  O.U.G. nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
totodata, abrogă:
L. nr.139/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
Modifică: L. nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (abrogata prin O.U.G. nr.28/2002)
abrogă cap.II (art.5-23)
  O.G. nr.69/1997 privind bursele de marfuri (abrogata prin O.U.G. nr.27/2002)
abrogă cap.II
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa II/2
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr.VI/2; abrogă anexa nr.III/1
De văzut și: O. nr.11/2000 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.6/2000 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (abrogat prin O. nr.108/2002)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.514/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
modifică art.2 și anexa
Modificată: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
modifică anexa
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  L. nr.289/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (7)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.