ORDONANȚĂ nr.22 din 21 august 1992
privind finantarea ocrotirii sanatatii
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.22 din 21 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.114/1992 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 213/28 aug. 1992 text
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, conform art. 7 din Hotararea Guvernului nr.219/1991 (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.114/1992 referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
Modificată: O.G. nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.1, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13; abrogă art.2
  O.G. nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
modifică anexa nr.1
Referită de: O. nr.441/2000 al ministrului de stat, ministrul sănătății, privind aprobarea Normelor metodologice nr.GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (abrogat prin O. nr.91/2003)
Modificată: O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
modifică în mod corespunzător art.3 alin.(1), art.6, art.9
  L. nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.1, art.3, art.5, art.6, art.9, art.10-12, anexa; abrogă art.4, art.7-8, art.13
  L. nr.532/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992, cu modificările și completările ulterioare (scoasa din evidenta)
respinge O.G.nr.135/2000
  L. nr.533/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (scoasa din evidenta)
respinge O.G.nr.51/2000
  L. nr.467/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.9 și anexa; introduce lit.d la art.1, art.31
  L. nr.533/2002 pentru modificarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art. 6
  O.U.G. nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
introduce alin. (2) la art. 31
Abrogată: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- cu excepția prevederilor privind cota de 12% din încasări din activități publicitare la produse de tutun, țigări și băuturi alcoolice care se abrogă la data de 1 ianuarie 2007


Duminică, 21 iulie 2024, 13:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.