LEGE nr.137 din 28 martie 2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.137 din 28 martie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 132/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 215/28 mar. 2002
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
abrogă art.82 alin.(14)
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă art.3 lit.a, c, k și l, art.42, art.6, art.7, art.9 alin.(2) și (3), art.13 alin.(4), art.14 alin.(1), (3), (4), (5), (6), (8) și (9), art.152, art.19, art.31 alin.(2), (3), (4) și (5), secțiunea I a cap.V2, art.322 alin.(2), (3) și (4), art.323, art.324, art.329 alin.(1), (2) și (3), art.3210, art.3211, art.3212, art.3213 alin.(1) și (3), art.3214, art.3215 alin.(2), art.3217, art.3218 alin.(2), art.3219 alin.(1) și (3), art.3221 alin.(1) și (4), art.3228, art.3231, art.342 alin.(1) și (2), art.343, art.344 alin.(1), (2) și (3), art.41
  O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
abrogă art.1 alin.(2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.221/2002 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Referită de: H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Modificată: O.U.G. nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. c, alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8) și alin. (10), art. 19 alin. (1) și alin. (2), art. 41 alin. (1); introduce art. 91, alin. (11), (12) și (13) și alin. (7) la art. 16, alin. (61) și (62) la art. 18, alin. (3), (4), (5), (6) și (7) la art. 19, art. 401, alin. (3) la art. 41, art. 471, art. 472
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică art.18 alin.(1) lit.c, art.18 alin.(6), art.18 alin.(62); abrogă art.19
dispune republicarea
  O.G. nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
modifică titlul sectiunii a 2-a din cap. II, titlul cap. IV; introduce lit. b1) la art.4, art.71, alin.(51) la art. 14, sectiunea a 4-a dupa art. 15 cu art. 151.
  L. nr.540/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art. 18 alin. (1) lit c), art.18 alin. (6), art.18 alin. (62); abrogă modificările si completarile efectuate prin O.U.G. nr. 208/2002 la art. 19
dispune republicarea
  L. nr.556/2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art. 17 alin. (2), art. 39, art. 40 alin. (1)
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art. 18 alin. (62)
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
modifică art.2, art.12 alin.(8), art.14, titlul sectiunii a 3-a din Capitolul II, art.16 alin.(1) si alin.(12), art.16 alin.(5) lit.c), art.18 alin.(1), art.22, art.23, art.24, art.401, art.41 alin.(2), art.471, art.472, art.56; introduce lit.k) si l) la art.3, art.51, alin.(3) si (4) la art.10, alin.(51) la art.12, alin.(4) la art.15, art.181
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
abrogă art.16 alin. (12)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
abrogă art. 16 alin. (5) lit. a)
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 18 si 181
  O.U.G. nr.26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
- introduce alin. (61) la art. 16
  L. nr.190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
- introduce alin. (11) la art. 12
  O.U.G. nr.26/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
- modifică art. 12 alin. (5); introduce alin. (41), (42), (53) si (54) la art. 12
Derogari:
  L. nr.21/2003 privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
  O.G. nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
  O.U.G. nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  O.U.G. nr.93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.


Duminică, 23 iunie 2024, 21:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.