ORDONANȚĂ nr.35 din 30 ianuarie 2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.18/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru
  D.C.C. nr.93/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 6 alin. (5) din Regulament
  D.C.C. nr.369/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
- art. 9 alin. (4) din Regulament
  D.C.C. nr.190/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
  D.C.C. nr.133/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 8 alin. (5)


Duminică, 28 noiembrie 2021, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.