LEGE nr.15 din 21 iunie 1968
Codul Penal al României
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.15 din 21 iunie 1968
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 79 - 79 bis/21 iun. 1968
Republicare: B.Of. nr. 55 - 56/23 apr. 1973
  M.Of. nr. 65/16 apr. 1997 text
Functie activa:
De văzut și: D.C.S.J. nr.III/2002 DECIZIA nr. III din 2 decembrie 2002
Functie pasiva:
Referită de: L. nr.30/1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
Modificată: D. nr.154/1970 pentru modificarea codului penal și codului de procedură penală
  L. nr.6/1973 dispune republicarea
Republicare: B.Of. nr. 55 - 56/23 apr. 1973
Modificată: D.-L. nr.12/1990 privind abrogarea și modificarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala (abrogat prin L. nr.255/2013)
  D.-L. nr.112/1990 privind modificarea și completarea art. 189 din Codul penal (abrogat prin L. nr.187/2012)
modifică și completează art. 189
  L. nr.20/1990 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și Codul de procedura penala (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.65/1992 pentru modificarea și completarea Codului penal, privind unele fapte de coruptie (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.88/1992 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala (abrogata prin L. nr.255/2013)
introduce articolul 3022
  L. nr.104/1992 pentru modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedura penala și a altor legi, precum și pentru abrogarea Legii nr.59/1968 și a Decretului nr.218/1977 (abrogata prin L. nr.255/2013)
Vezi si: D.C.C. nr.32/1993 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal
art. 223 din Codul penal a fost abrogăt partial potrivit art.150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.33/1993 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
art. 224 a fost abrogăt partial potrivit art.150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.49/1993 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 și ale art. 234 din Codul penal
dispozitiile art. 224 si ale art. 234 din Codul penal au fost abrogăte partial potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.18/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145, art. 147 și art. 148 din Codul penal, a titlului IV și a titlului VI cap. I, Partea speciala
dispozițiile art. 249 referitoare la paguba adusă avutului obștesc sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
  D.C.C. nr.24/1994 cu privire la soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 - 229 din Codul penal
dispozițiile art. 229 sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
  D.C.C. nr.52/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 249 din Codul penal
dispozițiile art. 249 sunt parțial abrogăte, potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
  D.C.C. nr.81/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a alin. 2 al art. 200 din Codul penal
constată că prevederile art. 200 alin. 1 sunt neconstituționale, în măsura în care se aplică relațiilor sexuale între persoane majore de același sex, liber consimțite, care nu sunt săvârșite în public ori nu produc scandal public.
  D.C.C. nr.128/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 din Codul penal
constată că prevederile referitoare la condamnările pentru infracțiuni contra avutului obștesc ale art. 60 alin. 1 sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
Modificată: L. nr.140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal
Republicare: M.Of. nr. 65/16 apr. 1997 text
Vezi si: D.C.C. nr.463/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal
dispozițiile art. 81 alin. 4 sunt neconstituționale
  D.C.C. nr.25/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 și ale art. 861 alin. 4 din Codul penal
admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 861
  D.C.C. nr.177/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 213 alin. 2, este neconstituțională.
  D.C.C. nr.150/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 217 alin. 6, este neconstituțională
  D.C.C. nr.165/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este întregime sau în parte al statului" din art. 220 alin. 4 este neconstituțională.
Modificată: L. nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
  L. nr.197/2000 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.U.G. nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
  O.U.G. nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale
  O.U.G. nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.456/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.20/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale
modifică art.209 alin.(3) lit.a; introduce alin.(5) la art.209
  L. nr.61/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală (abrogata prin L. nr.187/2012)
modifică art.198 alin.(2), art.201; introduce art.2031; abrogă alin.(4) și (5) de la art.201 introduse prin O.U.G. nr. 89/2001
  L. nr.169/2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale
modifică art.53 pct.1 lit.c, art.63 alin.(2) și (3), art.76 alin.(1) lit.e și f, art.182, art.184 alin.(1) și (2), art.189, art.192 alin.(1) și (2), art.211 alin.(2), art.272, art.279 alin.(1) și (3), art.310, art.311, art.321, art.329; introduce alin.21 la art.44, alin.(41) la art.184, alin.(21) la art.211, alin.(31) la art.279
  O.U.G. nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
modifică art.205 alin.(1), art.206 alin.(1), art.239 alin.(1), art.2391; introduce un alin.nou, după alin.(1) la art.239; abrogă art.238
  O.U.G. nr.93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
modifică art.64 alin.(1) lit.c, art.297 alin.(1), art.313 alin.(1) și (3); introduce trei alineate la art.313 după alin.(3)
  O.U.G. nr.143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
modifică art.197 alin.(3), art.198, art.201 alin.(2) și (3), art.202 alin.(1) și (2), art.306, art.329 alin.(3); introduce alin.31 și 32 la art.201, alin.21 la art.202
  O.U.G. nr.109/2004 pentru completarea Codului penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
introduce art.2811
  L. nr.85/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 109/2004 si modifică art. 2811
  L. nr.160/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
- modifica art.206 alin.1, art.239 alin.2; abroga art.239 alin. 1
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Referită de: Decizie nr.IV/2005 - Stabilește că, în cazul infracțiunilor de omor calificat prevăzute la art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c), nu sunt aplicabile dispozițiile art. 75 alin. 1 lit. b) privind circumstanța agravantă ce se referă la săvârșirea infracțiunii "prin violențe asupra membrilor familiei"
  Decizie nr.IX/2005 DECIZIA nr. IX din 24 octombrie 2005
- art. 215 alin. 4
  Decizie nr.X/2005 DECIZIA nr. X din 24 octombrie 2005
- art. 34 și 120
Modificată: L. nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- modifică art. 34 denumirea marginală, art. 35 alin. 4, art. 36 denumirea marginală, art. 37 denumirea marginală și alin. 1 partea introductivă, art. 39 denumirea marginală, art. 42, art. 53 denumirea marginală, pct. 1 lit. c) și pct. 3, denumirea cap. III al titlului III, art. 63 alin. 2 și 3, denumirea cap. IV al titlului III, art. 71, art. 76 partea introductivă și alin. (1) lit. e) și f), art. 78, art. 81 alin. 1 partea introductivă, art. 84, art. 861 alin. 1 partea introductivă, art. 861 alin. 4, art. 863 alin. 1 lit. a), alin. 2 și 4, art. 864 alin. 2, art. 90 alin. 1 lit. a), art. 91 lit. c), art. 118, art. 122 alin. 1 partea introductivă, art. 126 alin. 1 partea introductivă și alin. 3, art. 134, art. 146, art. 1661, art. 1681, art. 193 alin. 1, art. 239, art. 2391, art. 247, art. 250, art. 271 alin. 1 și 4, art. 317, art. 335, art. 336, art. 337, art. 353, art. 354; introduce art. 191, alin. 3 la art. 21, alin. 5 la art. 35, alin. 2 la art. 40, art. 401 art. 402, art. 531, art. 532, o nouă secțiune cu art. 533 și 534 înaintea secț. I la titlul III cap. III, cap. IV1 cu art. 711 -717 la titlul III, alin. 3 la art. 72, lit. c1) la art. 75 alin. 1, alin. 4 la art. 76, alin. 4 la art. 80, alin. 11 la art. 122, alin. 3 la art. 122, alin. 11 și 12 la art. 126, art. 1411, lit. g) la art. 176 alin. 1, art. 2531, alin. 5 la art. 271, art. 2851; abrogă art. 56, art. 58, art. 81 alin. 3 și 4, art. 861 alin. 3, art. 867 alin. 3, art. 205, art. 206, art. 207 și art. 2361, art. 304, art. 327; înlocuiește, în cuprinsul Codului Penal și a altor acte normative în vigoare, expresia "pedepse complimentare" cu expresia "pedepse complementare"
  O.U.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art.35 alin.5
  D.C.C. nr.62/2007 DECIZIA nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- suspendă, pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. I pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitoare la abrogarea art. 205, 206 și 207 (termenul se împlinește la 29 martie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Referită de: Decizie nr.XXV/2007 DECIZIA nr. XXV (25) din 16 aprilie 2007
- art. 59 și art. 60
Modificată: L. nr.337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
- introduce alin.21 la art.195
Referită de: Decizie nr.20/2008 DECIZIA nr. 20 din 10 martie 2008
- art. 76 alin. 2
Modificată: L. nr.58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
- modifică art. 172 alin. 1
  O.U.G. nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (abrogata prin L. nr.187/2012)
- modifică art. 2391; introduce alin. 5 la art. 239 și art. 2721
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 181 alin. 2 și 3; introduce art. 741, alin. 6 la art. 184
  L. nr.27/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 121 alin.2, art. 125 alin. 2; introduce alin. 3 la art. 121, alin. 3 la art. 125
  L. nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 124; introduce lit. h) la art. 112, art. 1182
Abrogată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
Vezi si: D.C.C. nr.1.092/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 din Codul penal
- art. 124 este constituțional, în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârșite sub imperiul legii vechi (v. D.C.C. nr. 52/1994 (art. 223-225, 229-234, 248, 249) - M. Of. nr. 29/8 febr. 1995; D.C.C. nr. 81/1994 (art. 200 alin. 1) - M. Of. nr. 14/25 ian. 1995; D.C.C. nr. 128/1994 (art. 60) - M. Of. nr. 86/8 mai 1995; D.C.C. nr. 214/1997 (art. II alin. 1 din L. nr. 140/1996) - M. Of. nr. 234/8 sept. 1997; D.C.C. nr. 463/1997(art. 81 alin. 4) - M. Of. nr. 53/6 febr. 1998; D.C.C. nr. 25/1998(art. 81 alin. 4, art. 861 alin. 4) - M. Of. nr. 143/8 apr. 1998; D.C.C. nr. 177/1998 (art. 213 alin. 2) - M. Of. nr. 77/24 febr. 1999; D.C.C. nr. 150/1999 (art. 217 alin. 6) - M. Of. nr. 605/10 dec. 1999; D.C.C. nr. 165/1999 (art. 220 alin. 4) - M. Of. nr. 624/21 dec. 1999; D.C.C. nr. 303/2001 (alin. (1) și (2) al art. II din O.U.G. nr. 89/2001) - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001); Decizia C.S.J. nr. III/2002 (art. 147 alin. 2, art. 2151) - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003; L. nr. 301/2004 - M.Of. nr. 575/29 iun. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. II/2005 (art. 33 lit. b) - M Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J.nr. III/2005 (art. 197 alin. 1, art. 201) - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J. nr. IV/2005 (art. 75 alin. 1 lit. b), art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. c)) - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006; v. Decizia I.C.C.J. nr. IX/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 215 alin. 4); v. Decizia nr. X/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 34 și 120); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2005 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 82, art. 120 alin. 2); Decizia Î.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M.Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 118 lit. b) teza I); Decizia Î.C.C.J. nr. II/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 (art. 209 alin. 3 lit. h)); Decizia Î.C.C.J. nr. V/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 (art. 176 alin. 1 lit. b); Decizia Î.C.C.J. nr. VIII/2006 - M. Of. nr. 475/1 iun. 2006 (art. 59, 591, 60 și 62); expresia " pedepse complimentare" din cuprinsul actelor normative în vigoare, se înlocuiește cu expresia " pedepse complementare"(L. nr. 278/2006); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian. 2007 (art.146);Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian.2007(art.291); Decizia Î.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 81, 861, 867); Decizia Î.C.C.J. nr. XX/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 220); D.C.C. nr. 62/2007 (art. I pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitor la abrogarea art. 205, 206 și 207) - M.Of. nr. 104/12 feb. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2007 - (art. 14, 15, 146) - M.Of. nr. 733/ 30 oct. 2007; Decizia Î.C.C.J. nr. XXIV/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 64, art. 65); Decizia Î.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 331-352); Decizia Î.C.C.J. nr. XXXI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 192, art. 211); Decizia I.C.C.J. nr. L (50)/2007- M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 (art. 631);DICCJ nr. I/2007 - M.Of. nr. 81/1 feb. 2008 - (art. 178 alin. 2și 3); Decizia Î.C.C.J. nr.LIX/2007 - M. Of. nr.274/7 apr.2008 - (art.255 alin.3 și 5); Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2007 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 (art. 293 alin. 1 teza I); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 182 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. LXVII (67)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 59-61); Decizia ICCJ nr. LXX (70) - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 (art. 34, art. 35, art. 36 alin. 1 și alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 329); Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 37 lit. a) și b)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXIV (74)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 64 lit. a) teza I - c), art. 71); Decizia I.C.C.J. nr. LXXV (75)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 862 alin. 1, art. 110, art. 1101 alin. 1); Decizia I.C.C.J. nr. XXV (25)/2007 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2008 (art. 59 și art. 60); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXI(81)/ 2007 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 (art. 269 alin. 3); Decizia I.C.C.J. nr.1/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 189 alin. 1-3); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 (art. 114); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 41 alin. 2, art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. b1), alin. 3 teza I, art. 203); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 13); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 289); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 859/19 dec. 2008 (art. 26, art.221); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 (art. 132); Decizia I.C.C.J. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 (art. 319); D.I.C.C.J. nr. 37/2009 - M.Of. nr. 177/23 mar. 2009 (art. 180, art. 181, art. 189 și art. 306); Decizia I.C.C.J. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009
  D.C.C. nr.78/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
- art. 1182 alin. 2 lit. a) sunt constituționale în măsura în care permit aplicarea legii penale mai favorabile
  D.C.C. nr.356/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
art. 1182 alin. 2 lit. a) sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
  D.C.C. nr.405/2016 DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- dispozițiile art. 246 sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „Îndeplinește în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”
  D.C.C. nr.392/2017 DECIZIA nr. 392 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 248 este constituțional în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii".
  D.C.C. nr.518/2017 DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
- art. 249 alin. (1), în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”
Referită de: Decizie nr.12/2019 DECIZIA nr. 12 din 7 mai 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 81
  Decizie nr.37/2022 DECIZIA nr. 37 din 8 iunie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 147 alin. 1


Marți, 21 mai 2024, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.