LEGE nr.608 din 31 octombrie 2001
privind evaluarea conformității produselor
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.608 din 31 octombrie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 293/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 712/8 noi. 2001 text
Republicare: M.Of. nr. 313/6 apr. 2006
  M.Of. nr. 419/4 iun. 2008
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.861/2001 pentru promulgarea Legii privind evaluarea conformității produselor
Referită de: H.G. nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
  H.G. nr.487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
Modificată: O.G. nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 alin.(1), art.6 lit.b), art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19 alin.(2), art.21, art.22, titlul cap.IV, art.24, art.25, art.31 alin.(1) lit.b), art.32; introduce alin.(3) la art.19, la cap.IV art.231, cap.V1 cu art.291-art.297, lit.c) la art.31 alin.(1); abrogă art.6 lit.c), art.20, art.26; înlocuieeste anexa.
dispune republicarea
  L. nr.503/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
modifică lit. j), l), m),p), v), x) si z) ale alin. (1) al art.4, art.4 alin. (2), art.6 lit. b), art.10 alin. (1), art.11, partea introductiva a alin. (2) al art. 19, art.22, art.24 alin. (1) si (4), art.25 alin. (2), art.291 alin. (1) si (3), art.292 alin. (1), art.295 alin. (1), art.296, art. 297; introduce lit e1) si lit. z1) la alin. (1) al art.4; renumeroteaza lit.z1) si z2) de la alin. (1) al art 4 care devin z2) si z3).
  O.G. nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
modifică art. 4 alin. (1) lit. e1), v) si z2), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 291, art. 294 alin. (4) si (8), art. 295 alin. (1), art. 31 alin. (2);introduce lit. r1) la alin. (1) al art. 4, alin. (2) la art. 29; abrogă art. 4 alin. (1) lit. z1).
dispune republicarea
  L. nr.406/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
modifică art. 4 alin. (1) lit. e1), lit. r1), art.11, art.21 alin. (1), art.25 alin. (1), art.29 alin. (2), art.294 alin. (8), art.297, anexa nr. 1
  O.G. nr.19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
modifică art. 4 alin. (1) lit. e1)
dispune republicarea
  L. nr.81/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
aprobă O.G.nr. 19/2005
  H.G. nr.14/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
- completează anexa nr.1
Republicare: M.Of. nr. 313/6 apr. 2006
Modificată: L. nr.62/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
- modifică art. 29 alin. (3)
Republicare: M.Of. nr. 419/4 iun. 2008
Modificată: H.G. nr.1.491/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
- completează anexa nr. 1
Abrogată: O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 05:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.