LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.462/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații și ale art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.115/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 7
  D.C.C. nr.149/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 3 și 21
  D.C.C. nr.158/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.407/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7, 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 7, 21 și 22
  D.C.C. nr.568/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12, art. 13 și art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 32 și art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
art. 12, art. 13 și art. 22
  D.C.C. nr.615/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.376/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.427/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1)-(4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 22 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.494/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.1.175/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12, art. 13, art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ale art. 2, art. 15, art. 17, art. 20, art. 24, art. 32 și art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
art. 12, art. 13, art. 21 și art. 22
  D.C.C. nr.1.227/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
art. 9
  D.C.C. nr.912/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) teza finală din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 22 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.227/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12
  D.C.C. nr.323/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b) și ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 2 lit. b) și ale art. 12
  D.C.C. nr.392/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 12
  D.C.C. nr.1.125/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- art. 22 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.220/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și a legii în ansamblul ei
- art. 2 lit. b)
  D.C.C. nr.402/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în ansamblu, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din aceeași lege
  D.C.C. nr.286/2017 DECIZIA nr. 286 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 2 lit. a)
  D.C.C. nr.437/2019 DECIZIA nr. 437 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 si ale art. 12 alin. (1) lit. d), e) si f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- art. 5, art. 12 alin. (1) lit. d), e) si f) , (respinge ca neîntemeiată)


Marți, 23 aprilie 2024, 10:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.