LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.544 din 12 octombrie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 212/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 663/23 oct. 2001 text
Rectificare: M.Of. nr. 145/26 feb. 2002 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.775/2001 pentru promulgarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public
Referită de: H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Rectificare: M.Of. nr. 145/26 feb. 2002 text
Modificată: L. nr.371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- modifică art.2 lit.a) și art.12, lit.c) a alin.(1)
  L. nr.380/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- modifică art.12 alin.(1) partea introductivă ; introduce art.111
  L. nr.188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- introduce alin. (5) la art. 5
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 22 alin. (5)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.144/2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- modifică art. 2 lit. a)


Vineri, 23 februarie 2024, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.