ORDONANȚĂ nr.83 din 30 august 2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.83 din 30 august 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.362/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 602/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 543/1 sep. 2001 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
modifică în mod corespunzător
  L. nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (abrogata prin O.U.G. nr.97/2005)
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică în mod corespunzător
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.362/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
modifică titlul, art.1, art.6 alin.(2), art.7, art.8 alin.(2), titlul cap.V, art.15 alin.(1), art.17; introduce art.151
Referită de: H.G. nr.761/2002 privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și a Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
Modificată: O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică titlul, art.1-4, titlul cap.II, art.5, art.6 alin.(1) partea introductiva, art.6 alin.(3), art.7, art.8 alin.(1), art.9 alin.(2), art.10, art.13, art.15, art.151 ; introduce lit.c1) la art.6 alin.(1) ,lit. f) la art.9 alin.(1), art.91, cap.III1 cu art.111- 113 si cap.III2 cu art.114 - 117, art.152 ; abrogă art.11, art.16, art.17, art.18 alin.(1); în cuprinsul ordonantei, denumirea "Directia generala pentru pasapoarte" se înlocuiește cu "Directia generala de pasapoarte", iar denumirea "Ministerul Administratiei Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor".
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.115 alin.(1) lit.c), art.116, art.12 alin.(1), art.15; introduce art.121
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- modifica art. 151 alin. (2) si (3), art. 152 alin. (2) si (3); introduce alin. (6) la art. 151, alin. (5) la art. 152
  L. nr.349/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
aproba cu completari O.U.G. nr. 71/2005
  O.U.G. nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
- modifică art. 10 alin. (3)
  O.U.G. nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
- modifică art. 15 alin. (1)
  O.G. nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- modifică art. 112 alin. (1) lit. a), c) și e), art. 115 alin. (1) lit. c), e), g) și h); introduce lit. i), j) și k) la art. 115 alin. (1) și alin. (11) și (12) la art. 115
  O.G. nr.10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- modifică art. 115
dispune republicarea
  O.G. nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- modifică art. 115 alin. (1) lit. l); introduce lit. a1) la art. 115 alin. (1), mențiunea privind transpunerea normelor europene după art. 18
  O.G. nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (3), art. 117 alin. (3)
  O.G. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidenta pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- modifică art. 112 alin. (1) lit. e), art. 112 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. f), art. 151 alin. (6) si art. 152 alin. (1) si (5); introduce lit. n) - p) la art. 115 alin. (1)
  L. nr.258/2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informatii privind vehiculele si permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum si pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordorianta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor
- modifică art. 115 alin. (1) lit. k)
  O.G. nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- modifică titlul, art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 91, art. 151 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 6, alin. (3) la art. 9, art. 92 si art. 93; abrogă cap. IV cu art. 12, 121 si 13, art. 15 alin. (1) si (2); în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple/serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple” se înlocuiește cu denumirea „serviciile publice comunitare de pașapoarte/serviciul public comunitar de pașapoarte”.
dispune republicarea
  L. nr.170/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- aprobă O.G. nr. 3/2020
  O.U.G. nr.148/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor
- modifică art. 115 alin. (1) lit. n) si art. 117 alin. (3); introduce lit. g) si h) la art. 112 alin. (1), lit. f1) la art. 115 alin. (1) si alin. (6) la art. 115
  L. nr.355/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor
- aprobă O.U.G. nr. 148/2022


Duminică, 14 aprilie 2024, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.