ORDONANȚĂ nr.64 din 30 august 2001
privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.64 din 30 august 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.769/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 569/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 536/1 sep. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
totodata, abrogă:
L. nr.41/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
Modifică: O.G. nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
abrogă art.5
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
modifică art. 1 alin. (1)
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.1 alin.(2); introduce lit.c1) la art.1 alin.(1)
  L. nr.414/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
aprobă O.G. nr. 61/2004 si modifică art.1 alin. (1) lit. e)
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.1 alin. (1) lit. c1); introduce alin. (5) la art. 1
  O.U.G. nr.49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- modifică art.1 alin.(3) și (5); introduce alin.(6) la art.1
  O.U.G. nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
- abrogă art. 1 alin. (5) și (6)
  L. nr.12/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK -S.A.
- aprobă O.U.G. nr. 83/2011; introduce alin. (7) și (8) la art. 1
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2); introduce alin. (41)-(44) la art. 1
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  O.U.G. nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
- modifică art. 1 alin. (4), (43) și (44); introduce alin. (31) și alin. (45) la art. 1
dispune republicarea
  O.G. nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, art. 1 alin. (1) lit. c); introduce alin. (11) la art. 1
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 1 alin. (7) și (8)
  O.U.G. nr.29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- modifică art. 1 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (2); introduce alin. (12) la art. 1, alin. (21) - (26) la art. 1, art. 31


Duminică, 23 iunie 2024, 21:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.