ORDONANȚĂ nr.24 din 26 iulie 2001
privind impunerea microîntreprinderilor
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.24 din 26 iulie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.111/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 432/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 472/17 aug. 2001 text
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă reglementările art.6 și 7 referitoare la impozitul pe profit
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Aprobată cu modificări: L. nr.111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.1, art.5 alin.(2), art.8 alin.(2), art.9, art.10, art.12; abrogă art.2, art.6, art.7.
Modificată: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art. 1 alin. 2 si 3; introduce alin. 11 si 12 la art. 1; abrogă art. 3 alin. 1.
dispune republicarea
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Marți, 30 noiembrie 2021, 06:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.