ORDONANȚĂ nr.7 din 19 iulie 2001
privind impozitul pe venit
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.7 din 19 iulie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.493/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 414/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 435/3 aug. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. d și la art. 41 alin. (2)
  O.U.G. nr.66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1-01-2002 prevederile cu privire la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice prin O.U.G.nr.9/2000, respinsă prin L.nr.421/2001
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 215 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice și asociațiilor familiale
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile de la art. 43 alin. (1) lit. a referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. (1) lit. b
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 77
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 64
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
abrogă la 1 ian 2002 prevederile privind scutirea de impozit pe chirie prevăzută la alin. (3) al art. 15
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.2.312/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogat prin O. nr.31/2003)
  O. nr.1/2002 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
Modificată: O.U.G. nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
modifică art.62
  O.U.G. nr.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001
prorogă termenul pentru declarațiile pe anul 2001, prevăzut la art.62 alin.(1) până la 31 mai 2002
Aprobată cu modificări: L. nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică la 1 ian. 2003 art. 1 lit. f, art. 4 alin. (1) lit. f, art. 5 lit. b, c, k și m, art. 6 lit. j și l, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (4) lit. k și alin. (6), art. 18 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (1) lit. b, art. 22, art. 23 parte introductivă și lit. i, art. 24 alin. (8), art. 28 alin. (1), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 46 alin. (3), art. 58, art. 62, art. 64, art. 66 alin. (3) și alin. (4) lit. c, art. 70 alin. (1), art. 72, art. 74 alin. (1) și (2), art. 75, art. 76, art. 85; introduce la 1 aug. 2002 lit. f1 și f2 la art. 6, la 1 ian 2003 lit. i la art. 1, alin. (7) la art. 16, lit. d la art.21 alin. (1), alin. (3) la art. 21, lit. a1 la art. 23, alin. (3) la art. 36, alin. (11) la art. 41, art. 411, alin. (6)-(8) la art. 46, alin. (5) la art. 65, art. 721; abrogă la 1 ian 2003 art. 24 alin. (5)
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
completează prevederile ordonantei cu privire la veniturile care nu se supun impozitarii
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
completează prevederile ordonantei cu privire la veniturile care nu se supun impozitarii
  L. nr.662/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
introduce alin. (31) la art. 16
Referită de: O. nr.1.754/2002 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare
modifică baremul lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii pe anul 2003, baremul anual de impunere, suma neimpozabila din veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, art.4 alin.( 1) lit. e, art.5 lit. b, art. 12 alin. (2), art.44 alin.(1) și (4)
  O. nr.31/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002 (abrogat prin O. nr.160/2004)
Modificată: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.62 alin. (1); abrogă art.72 alin. (1) lit.a) si b) si art.721
dispune republicarea
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.5 lit. m), art. 23 lit. e), art. 62 alin. 1; introduce lit.e) la art. 21 alin. 1, lit h1) la art. 23.
modificarile aduse prin prezenta lege se aplica începând cu 1 iunie 2003
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 03:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.