LEGE nr.455 din 18 iulie 2001
privind semnătura electronică
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.077/2003 al ministrului finanțelor publice privind condițiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, utilizate în activitatea financiară și contabilă
  O. nr.49/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind introducerea certificatelor digitale calificate de semnătură electronică în spitalele/instituțiile sanitare din România
  L. nr.451/2004 privind marca temporală
  L. nr.589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale
  O. nr.54/2005 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura acordării, suspendării și retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare (abrogat prin Decizie nr.31/2008)
  O. nr.221/2005 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale (abrogat prin O. nr.500/2009)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.2.520/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii
  O. nr.1.000/2010 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare
  O. nr.100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări
  O. nr.974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
  O. nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate


Luni, 27 mai 2024, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.