LEGE nr.422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.502/2007)
  H.G. nr.387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
  O. nr.2.671/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Sinagogii ortodoxe situate în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, județul Bihor
  O. nr.2.682/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice (abrogat prin O. nr.2.260/2008)
  O. nr.2.685/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea ruinelor schitului din "Poiana cu schit", pădurea Borosești, comuna Grajduri, județul Iași
  O. nr.2.684/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
  O. nr.2.495/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
  L. nr.240/2010 privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României
  O. nr.2.066/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național


Miercuri, 28 februarie 2024, 15:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.