LEGE nr.422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică locală
atribuții și măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
O.G. nr.47/2000
L. nr.422/2001

Arheologie
cercetare, conservare, mărturii arheologice descoperite
L. nr.422/2001

Autorități publice, centrale și locale
monumente istorice, protejare, responsabilități
L. nr.422/2001

Autorizație
de construire, desființare a monumentelor istorice, eliberare, condiții
L. nr.422/2001

de construcție
și autorizații de desființare, condiții
L. nr.422/2001

Bunuri
imobile, monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001

Cadastru
monumentelor istorice, instituire de către MCC
L. nr.422/2001

Carte funciară
înscrierea calității de monument istoric de către proprietar, condiții
L. nr.422/2001

Comisia Națională a Monumentelor Istorice
înființare, reorganizare, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.422/2001
vezi:  Monumente

Comisii regionale ale monumentelor istorice
reorganizare ca organisme științifice ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, atribuții
L. nr.422/2001

Construcții
monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
L. nr.422/2001
O.G. nr.47/2000

Cultură
monumente istorice, regim juridic
L. nr.422/2001

Oficiul Național al Monumentelor Istorice, înființare, reorganizare, subordonare
L. nr.422/2001
H.G. nr.28/2001

Domeniu public
monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001

Donații
scutire de taxa de timbru, condiții
L. nr.422/2001

Drept de preemțiune
al statului la vânzarea monumentelor istorice, proprietate privată, condiții
L. nr.422/2001

Expropriere
pentru cauză de utilitate publică, monumente istorice, despăgubiri, stabilire
L. nr.33/1994
L. nr.422/2001

Finanțare
protejarea monumentelor istorice
L. nr.422/2001

Garanții
imobiliare, monumente istorice, în favoarea statului sau a unităților administrativ teritoriale, stabilire, condiții, durată
L. nr.422/2001

Impozit
pe clădiri
monumente istorice, scutire, condiții
L. nr.422/2001

Impozit pe venit
global, cheltuieli efectuate de proprietari persoane fizice, lucrări pentru monumente istorice, deducerea timp de 5 ani din valoarea acestora, cuantum
L. nr.422/2001

Institutul Național al Monumentelor Istorice
în subordinea MCC prin reorganizarea Centrului de Proiectare pentru Patrimoniul Monumentelor Istorice
L. nr.422/2001

Ministerul Culturii și Cultelor
strategie națională, protejarea monumentelor istorice
L. nr.422/2001

Monumente
istorice, regim juridic
L. nr.422/2001

Moștenire, moștenitori
bun imobil monument istoric, scutire de taxa de timbru, condiții
L. nr.422/2001

Oficiul Național al Monumentelor Istorice
instituție publică în subordinea MCC, înființare prin reorganizarea Oficiului Național pentru Protejarea Patrimoniului
L. nr.422/2001
H.G. nr.1.258/2001

Orașe
instituire titlu de oraș istoric
L. nr.422/2001

Patrimoniu
cultural național
monumente istorice, regim juridic, protejare
L. nr.422/2001

Proprietar
de monumente istorice, responsabilități
L. nr.422/2001

Sate
istorice, instituire titlu
L. nr.422/2001

Servitute
aplicare monumentelor istorice, condiții
L. nr.422/2001

Tarife
pentru
atestate și avize emise de MCC privind protejarea monumentelor istorice, condiții
L. nr.422/2001

Taxe
nivel pentru atestate, certificate de agreare și avize în domeniul protejării monumentelor istorice, stabilire
L. nr.422/2001

pentru
șederea în stațiuni turistice și în sate și orașe istorice, stabilire, condiții
L. nr.422/2001

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
constituire garanții imobiliare, monument istoric, în favoarea statului sau a unităților administrative teritoriale
L. nr.422/2001

înscrierea bunului imobil ca monument istoric în Cartea funciară
L. nr.422/2001

înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat ori către unitățile administrativ teritoriale a monumentelor istorice
L. nr.422/2001

persoană fizică/juridică ce dobândește prin moștenire/donație un bun imobil clasat ca monument istoric, condiții
L. nr.422/2001

Taxe -reduceri, scutiri
pentru
înscrierea bunului imobil ca monument istoric în Cartea funciară
L. nr.422/2001

Timbru
monumentelor istorice, instituire
L. nr.422/2001

Urbanism
planuri, înscriere a monumentelor istorice, condiții
L. nr.422/2001

Zonă
de protecție
pentru monumente istorice, instituire
L. nr.422/2001


Marți, 27 februarie 2024, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.