ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.105 din 27 iunie 2001
privind frontiera de stat a României
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.202/2003 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Craiova
  H.G. nr.305/2003 privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Iași
art.9 alin 1
  H.G. nr.393/2003 privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat și a birourilor vamale de control și vămuire la frontieră Săcuieni (România) - Letaverdes (Republica Ungară) și Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară)
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.923/2003 privind preluarea și decontarea lucrărilor realizate în vederea deschiderii Punctului de trecere a frontierei de stat și a Biroului vamal de control și vămuire la frontieră Urziceni, județul Satu Mare
  O. nr.510/2003 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România
  H.G. nr.662/2004 privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat și înființarea Biroului vamal de control și vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria)
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat româno-ucrainene, precum și a locțiitorilor acestuia
art.16 alin.(1)
  H.G. nr.1.453/2004 privind modificarea și completarea componenței delegației părții române în Comisia mixtă româno-sârbo-muntenegreană pentru rezolvarea unor probleme ale regimului frontierei de stat dintre România și Serbia și Muntenegru
art.16 alin. (1)
  H.G. nr.1.577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
  H.G. nr.1.980/2004 pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome "Aeroportul Suceava", precum și pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava
art.9 alin. (1)
  O. nr.511/2005 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind separarea fluxurilor de pasageri în porturile din România, în conformitate cu recomandările și cele mai bune practici cuprinse în catalogul Schengen
art. 10
  O. nr.41/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind colaborarea interinstituțională pentru recepționarea documentelor de transport însoțitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din posturile de inspecție la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale și aeriene, la introducerea mărfurilor în România
  H.G. nr.415/2005 privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și Biroul vamal Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) km 489+500 (Ostrovul Mocănașul) pentru traficul internațional de călători și mărfuri
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.572/2005 privind numirea delegației părții române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat dintre România și Serbia și Muntenegru (abrogat prin H.G. nr.508/2007)
art.16 alin. (1)
  H.G. nr.582/2005 privind numirea delegației părții române în Comisia mixtă pentru întreținerea și reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare (abrogat prin H.G. nr.152/2010)
  H.G. nr.578/2005 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Oradea
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.781/2005 privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei
art. 9


Miercuri, 19 iunie 2024, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.