ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.105 din 27 iunie 2001
privind frontiera de stat a României
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.105 din 27 iunie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.243/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 642/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 352/30 iun. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.56/1992 privind frontiera de stat a Romaniei
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
modifică art.41, art.75 partea introductivă și lit.f, art.76 alin.(3), art.77 alin.(2) și (3)
Referită de: H.G. nr.445/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Modificată: L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
introduce alin.(3) la art. 70, modifică art. 71, abrogă art. 72.
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- introduce alin. (4) la art. 70
  O.U.G. nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- modifică art.1 lit.d), e), f), g), h) și j), art.3 alin.(4), art.4 alin.(4), art.8 alin.(2), art. 9 alin. (2(, (3) și (5), art.14 alin.(1) și (4), art.17 alin.(1), art.18 alin.(2), art.42 alin.(1), art.43, art.44, art.75 lit. e) și f), art.76 alin.(1) lit.a), b), c), d) și e), art.78; introduce lit.c1) la art.1, alin.(21) la art.8, alin.(11) la art.45, alin.(21) la art.76; abrogă art. 6 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2), art. 45 alin. (2)
  O.U.G. nr.130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru abrogarea cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- abrogă cap. IV cu art. 48-67
  O.U.G. nr.26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- modifică art. 3 alin. (3), art. 7, art. 75 alin. e) și f); abrogă art. 42 alin. (3)
  L. nr.125/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru abrogarea cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2008 și modifică art. 22 alin. (3), art. 39, art. 45, art. 75 lit. e) și f), art. 76 alin. (21)
  L. nr.245/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- aprobă cu modificări O.U.G nr. 26/2009 și elimină de la modificare art. 75 lit. e) și f)
  O.U.G. nr.16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
- modifică art. 3 alin. (1)
  L. nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- abrogă art. 4 alin. (4)
  L. nr.157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- abrogă art. 75 lit. b), art. 76 alin. (1) lit. b)
  L. nr.280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- modifică art. 14 alin. (4), art. 39, art. 40, art. 45, art. 75 lit. e) și f); înlocuiește sintagmele "șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră" cu "șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră", "inspectoratul județean al poliției de frontieră" cu "serviciul teritorial al poliției de frontieră"; - la data eliminării controalelor la frontierele interne, modifică art. 27; introduce lit. p) la art. 1;
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23
  O.U.G. nr.20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- introduce alin. (3) la art. 44


Marți, 21 mai 2024, 20:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.