ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 24 mai 2001
privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.76 din 24 mai 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.370/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 735/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 283/31 mai. 2001
Republicare: M.Of. nr. 413/14 iun. 2002
Functie activa:
Modifică: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
abrogă art. 11 alin. (1)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
modifică art. 5 alin. (5) și art. 56 lit. a în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4) din această ordonanță; abrogă art. 41
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă art. 10
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
modifică art. 16 alin. (1)
Aprobată cu modificări: L. nr.370/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
modifică art.1, art.2 alin.(1), art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10 alin.(1), art.11 alin.(1), art.12, art.14, art.15 alin.(1), art.16, art.17, art.18 alin.(2) lit.d; introduce art.71
Republicare: M.Of. nr. 413/14 iun. 2002
Modificată: O.U.G. nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
  O.U.G. nr.35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
modificca art. 17 alin. (1); introduce alin. 41, 42 si 43 la art. 17.
  L. nr.505/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
aprobă O.U.G. nr. 129/2002 si modifică art. 4 alin. (1), art.5 alin. (1), (2) si (4), art.7 alin. (3), art.17 alin. (1) si (4); introduce alin. (41), (42) si (43
  O.U.G. nr.51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți, precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale
prelungește termenul de la art. 17 alin. (1) pâna la 31 dec. 2004
Abrogată: L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice

- la 13 oct. 2004
Modificată: O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
proroga termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 pâna la data de 12 noiembrie 2004


Marți, 16 iulie 2024, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.