ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 25 aprilie 2001
privind achizițiile publice
Fisa actului

Descriptori:

Achiziții publice
regim juridic
O.G. nr.19/1995
H.G. nr.461/2001
O.U.G. nr.60/2001
O. nr.784/34/N/1998   (M.F., M.L.P.A.T.)
O. nr.184/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)

contract, încheiere, condiții
O.U.G. nr.60/2001

ofertă, documentație standard pentru
contractul de achiziție publică de lucrări
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
O.U.G. nr.60/2001

produse
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O.U.G. nr.60/2001

transparență și publicitate în Partea a VI-a -Achiziții Publice, condiții, reguli, modele
O.U.G. nr.60/2001

valorificare bunuri scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice
O.U.G. nr.60/2001

Acțiuni în justiție și cereri introduse la instanțe de judecată
utilizare împotriva actelor sau deciziilor nelegale privind achizițiile publice, condiții
O.U.G. nr.60/2001

Agenți economici
contabilitate
operațiuni privind constituirea și utilizarea Fondului național de solidaritate (timbru social)
L. nr.82/1991
O.U.G. nr.118/1999
O. nr.1.229/1999   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.743/2000
O.U.G. nr.60/2001

Bunuri
achiziții publice
licitații
O.G. nr.19/1995
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.784/34/N/1998   (M.F., M.L.P.A.T.)
O. nr.184/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)

procedură
O.G. nr.19/1995
O.U.G. nr.60/2001

Căi de atac
utilizare împotriva actelor sau deciziilor nelegale privind achizițiile publice, condiții
O.U.G. nr.60/2001

Contracte
de achiziție publică
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001

programul editorial și publicații culturale, realizare, comandă de stat, condiții, contracte model
L. nr.72/1996
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.238/1997
H.G. nr.461/2001
O. nr.2.076/1998   (M.C.P.N.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
achiziții publice, bunuri și investiții publice
O.U.G. nr.60/2001

Cultură
programe și proiecte culturale
finanțare, condiții
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.63/1994
H.G. nr.238/1997
O. nr.2.076/1998   (M.C.P.N.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)

Edituri
sau publicații culturale, realizare lucrări culturale, comandă de stat, contracte model
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.238/1997
O. nr.2.076/1998   (M.C.P.N.)
vezi:  societăți comerciale
vezi:  Manuale școlare

Guvernul României
organizarea licitațiilor
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001

Instituții publice
investiții
licitații publice, adjudecare
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.592/1993
H.G. nr.727/1993
H.G. nr.461/2001

Investiții
licitații, organizare, procedură, prezentarea ofertelor și adjudecare, regulament
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001

Licitații publice
achiziții publice
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001

Lucrări publice
investiții publice
achiziții publice
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.592/1993
H.G. nr.461/2001

Oferta publică
achiziții publice, elaborare, prezentare și evaluare, condiții
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)

achiziții de lucrări, documentație standard
O.U.G. nr.60/2001
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)

Produse
achiziții publice
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)

Programe culturale
și publicații culturale, susținere financiară, condiții
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.63/1994
H.G. nr.238/1997
O. nr.2.076/1998   (M.C.P.N.)

Publicații
editoriale, culturale, susținere financiară, condiții
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.238/1997
O. nr.2.076/1998   (M.C.P.N.)

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
achiziții publice, transparență și publicitate în Partea a VI-a -Achiziții publice, condiții
O.U.G. nr.60/2001


Luni, 24 ianuarie 2022, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.