LEGE nr.189 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.189 din 17 aprilie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 451/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de aprobare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 196/19 apr. 2001 text
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Modifică: L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.1 alin.(4), art.2 alin.(4), liniuțele de la art.4 alin.(4) devin lit.a, b, c, d, e, f iar lit.a și b se modifică, art.4 alin.(6) lit.c și p, art.7, art.12 alin.(2), art.13 alin.(3), art.21 alin.(1); introduce lit.g și h la art.4 alin.(4); abrogă lit.i de la art.4 alin.(6), alin.(4) și (5) de la art.5 (introduse prin pct.6 din O.U.G.nr.217/1999); modifică art.II și abrogă art.III și V din O.U.G.nr.217/1999
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
abrogă prevederile din art. 34 alin. (2) lit. a și b referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
abrogă prevederile din art. 178 referitoare la cota redusă de impozit pe profit
  O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural
abrogă prevederile din art.2 lit.f referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice deținătoare de pensiuni turistice și agroturistice
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
abrogă prevederile din art.13 lit.c, d, e, f și art.131 referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizare accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzătoare valorii investiției și prevederile art.15 și 151 referitoare la facilitățile în derulare prevăzute de L.nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine în România, republicată și la scutirea, reducerea și cota redusă a impozitului pe profit prevăzute de O.U.G.nr.31/1997
  O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă prevederile din art.6 lit.a referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim
  L. nr.30/1999 pentru sprijinirea exporturilor
abrogă prevederile din art. 1 referitoare la reducerea impozitului pe profit
  O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
abrogă prevederile din art.36 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societățile comerciale înființate de personalul disponibilizat
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă prevederile din art. 23, 24, 26, 27 referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum și pentru profitul obținut din producția livrată la export, la sistemul forfetar de impunere
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.249/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit


Sâmbătă, 25 mai 2024, 11:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.