LEGE nr.90 din 26 martie 2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.90 din 26 martie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 369/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 164/2 apr. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.37/1990 pentru organizarea și functionarea Guvernului
De văzut și: L. nr.6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental (abrogata prin L. nr.158/2004)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.137/2001 pentru promulgarea Legii privind privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Modificată: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
abrogă art.4 alin. (1)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 21 alin. 1 lit. b; introduce alin. 2 la art. 47
  L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.2, art.3 alin.(2), art.15 lit.c), art.20, art.21, art.22 alin.(4); introduce alin.(2) la art.37, alin.(4) la art.53
dispune republicarea
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art. 25 alin. (4)
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică art. 25 alin. (4)
  L. nr.117/2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (2) la art. 19
  O.U.G. nr.76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
- modifica art.26 alin. (3)
  L. nr.250/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
- respinge O.U.G. nr. 76/2005
  L. nr.250/2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
introduce lit.b1 la art.11; modifică art.53, lit.b) a alin.(1)
  O.U.G. nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- abrogă art. 11 lit. n)
  O.U.G. nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 3 alin. (2); introduce alin. (3), (4) și (5) la art. 3
  O.U.G. nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 15 lit. c), art. 20, art. 21, art. 22 alin. (4)
  O.U.G. nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- art. 15 lit. c)
  L. nr.376/2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (4) la art. 26
  O.U.G. nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 3 alin. (3); introduce alin. (6) la art. 3
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 3 alin. (3)
  L. nr.132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- aprobă O.U.G. nr. 16/2012 și modifică art. 3 alin. (3),art. 20, art. 21 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (4) și (6)
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (2); abrogă art. 3 alin. (3)
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 3 alin. (2), art. 15 lit. d)
  L. nr.198/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- elimină de la modificare art. 20 și 21
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 21 și art. 33 alin. (2),
  O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 15 lit. c), art. 20, art. 21
  L. nr.129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 11 lit. f) și art. 15 lit. c)
  O.U.G. nr.50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 33 alin.(2)
  O.G. nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
- modifică art. 33 alin.(2)
  O.U.G. nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 20; introduce art. 211; abrogă art. 3 alin. (5)
  L. nr.180/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
  O.U.G. nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 20 si art. 21
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
Modificată: L. nr.17/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 11/2019
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Duminică, 14 aprilie 2024, 02:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.