LEGE nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.10 din 8 februarie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 265/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 75/14 feb. 2001 text
Republicare: M.Of. nr. 279/4 apr. 2005
  M.Of. nr. 798/2 sep. 2005 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.26/2001 pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Referită de: H.G. nr.614/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
Modificată: O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile privind scutirea de impozit pe chirie prevăzută la alin. (3) al art. 15
  O.U.G. nr.109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
prelungește cu 3 luni termenele prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 și art. 46 alin. (5)
  O.U.G. nr.145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
prelungește cu 3 luni termenele prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 și art. 46 alin. (5)
  O.U.G. nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
introduce cap. V1 cu art. 401 - 405; abrogă art. 41
Vezi si: D.C.C. nr.98/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Modificată: L. nr.426/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
modifică art. 404 alin. (1), art. 405
  O.U.G. nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
modifică art. 16 alin. (4); introduce alin. (2) la art. 3, alin. (5) la art. 34, alin. (2) și (3) la art. 51, art. 511; prelungește termenul de la art. 22 până la 14 martie 2003; abrogă art. 16 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
prelungește termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 pâna la 14 mai 2003
  L. nr.289/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
aprobă O.U.G. nr. 10/2003 si prelungește termenul de depunere a actelor doveditoare de la art. 22 pâna la 1 iulie 2003
Republicare: M.Of. nr. 279/4 apr. 2005
Modificată: L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art.1 alin. (1) si (2), art.2 alin. (1) lit. a), c) si d), art.4 alin. (1) si (2), art.5, art.6 alin. (1), art.8, art.10 alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), art.11 alin. (1), (2), (3), (5), (6), (8), art.12 alin. (1), art.13 alin. (2), art.14 alin. (1), art.16 alin. (1) - (4), art.17 alin. (1), art.18 lit.d), art.19 alin. (2), (3), art.20 alin. (1), (3), art.22, art.23 alin. (6), art.24 alin. (1), art.27 alin. (1), art.27 alin. (2), art.27 alin. (3) teza a II-a, art.32 alin. (1), (3), (4), art.33 alin. (1), art.41; introduce alin. (21) la art.1, lit. d1) la art.2 alin. (1), alin. (4) la art.4, alin. (3) si (4) la art.6, alin. (3) si (4) la art.7, alin. (3) si (4) la art.8, alin. (31) si (32) la art.10, art.181, alin. (41) la art.19, alin. (21) la art.20, alin. (41) la art.20, art.221, alin. (41) la art. 23, alin. (11), (31) si (32) la art.24, alin. (11) la art.27, alin. (3) la art.44, art.451, art.452, art.453, alin. (11) la art.48, anexa nr.2; abroga art.9 alin. (2), art. 10 alin. (9), art.11 alin. (9), art.12 alin. (2) - (4), art.14 alin. (2), art.16 alin. (5), art.18 lit.c), art.20 alin. (4), art.24 alin. (2) - (3) si (6) - (8), art.27 alin. (4), art.28, art.29, art.30, art.32 alin. (7) - (8), art.33 alin. (2), art.34 - 40 anexa se renumeroteaza si devine anexa nr.1
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 798/2 sep. 2005 text
Modificată: O.U.G. nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
- modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2), art. 38 alin. (3) și alin. (5), anexa nr. 2; introduce alin. (5) la art. 1, alin. (5) la art. 6, alin. (11) la art. 10, lit. f), g) și h) la alin. (2) al art. 38, alin. (21) și (22) la art. 38, art. 381; abrogă art. 30
  L. nr.74/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifică art. 16 alin. (1) și anexa 2 lit. a)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.33/2008 DECIZIA nr.33 din 9 iunie 2008
Modificată: D.C.C. nr.1.055/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 47(termenul se împlinește la 15 dec. 2008, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.1.055/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art.47
Modificată: L. nr.1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- modifică art. 1 alin. (1), art. 18 lit. c), art. 20 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (3); introduce alin. (2) la art. 5, alin. (11) și alin. (5) la art. 7, alin. (21)-(23) la art. 20, alin. (21) la art. 45, alin. (4) la art. 46, alin. (21) la art. 50, art. 501; abrogă art. 2 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (3), art. 48 alin. (3)
  L. nr.302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifică art. 31 alin. (3)
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 26 alin. (3)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 și art. 37
dispune republicarea
  L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 10 alin. (2), art. 31 alin. (4), art. 38 alin. (1); orice dispoziție referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internaționale de evaluare și la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, se abrogă; sintagma „despăgubiri acordate în condițiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", se înlocuiește cu sintagma „măsuri compensatorii în condițiile legii privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România"
  L. nr.135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
- modifică art. 21 alin. (5)
Vezi si: D.C.C. nr.841/2015 DECIZIA nr. 841 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- prevederile art. 5 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care nu permit restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor care intră sub incidența acordurilor încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în anexa nr. 1 a Legii nr. 10/2001
Modificată: O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 31 alin. (4)
Referită de: Decizie nr.81/2017 DECIZIA nr. 81 din 6 noiembrie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 42 alin. (3)
  Decizie nr.30/2020 DECIZIA nr. 30 din 2 martie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 3 și 4


Marți, 16 iulie 2024, 05:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.