HOTĂRÂRE nr.8 din 24 februarie 1994
pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.1/1996 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Legislativ și a nomenclatorului de functii (abrogat prin H. nr.2/2022)
  H.C.D. nr.2/2003 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.7/2003 privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României și avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanțelor și ordonanțelor de urgență emise de Guvern în acest domeniu
  H.C.D. nr.10/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților
art. 29 alin. (1) lit. j) si art. 79
  H.C.D. nr.12/2003 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2002
art. 29 alin. (1) lit. d)
  H.C.D. nr.18/2003 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.20/2003 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.21/2003 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2004
  H.C.D. nr.22/2003 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.24/2003 privind înființarea Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați
  H.C.D. nr.25/2003 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.2/2004 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.7/2004 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.9/2004 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.10/2004 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.11/2004 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.13/2004 privind demisia unor deputați
  D.C.D. nr.6/2004 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
  H.C.D. nr.15/2004 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.16/2004 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.19/2004 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
art. 38 alin. (4) si art. 41
  H.C.D. nr.22/2004 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.25/2004 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2005
art. 212
  H.C.D. nr.26/2004 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.29/2004 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.33/2004 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.34/2004 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.35/2004 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
  H.C.D. nr.36/2004 cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși la data de 28 noiembrie 2004
  H.C.D. nr.37/2004 pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.38/2004 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.40/2004 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.1/2005 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.2/2005 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.3/2005 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.5/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru regulament
  H.C.D. nr.6/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.7/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.8/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.9/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.11/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.12/2005 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.13/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
art. 38 si 41
  H.C.D. nr.14/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.15/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.17/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 5/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru regulament
  H.C.D. nr.18/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.19/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.22/2005 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.20/2005 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.23/2005 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.18/2010 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.23/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.29/2010 privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.31/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.32/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.33/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.34/2010 privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților, ca urmare a cererii de demisie
  H.C.D. nr.35/2010 privind numirea în funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.36/2010 privind numirea în funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.38/2010 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011
  H.C.D. nr.40/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.41/2010 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
  H.C.D. nr.43/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.1/2011 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.2/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.3/2011 privind modificarea limitelor minime și maxime ale componenței numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
art. 40-43
  H.C.D. nr.4/2011 privind stabilirea componenței numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.5/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.6/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene
  H.C.D. nr.9/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale
  H.C.D. nr.12/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 4/2011 privind stabilirea componenței numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
art. 40 și 41
  H.C.D. nr.13/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.14/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene
  H.C.D. nr.16/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.17/2011 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H.P. nr.11/2011 pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României
art. 40 alin. (2)
  H.C.D. nr.18/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.3/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H.C.D. nr.4/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.5/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.7/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
  H.C.D. nr.9/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.10/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.11/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților


Joi, 22 februarie 2024, 08:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.