HOTĂRÂRE nr.8 din 24 februarie 1994
pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.45/1994 privind constitutionalitatea Regulamentului Camerei Deputaților, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.50 din 25 februarie 1994
  D.C.C. nr.62/2005 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaților
art. 25 din Regulament
  D.C.C. nr.989/2008 DECIZIA nr. 989 din 1 octombrie 2008 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
- art. 155 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.040/2009 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 154, art. 155 și art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 154, art. 155 și art. 156
  D.C.C. nr.1.231/2009 privind constituționalitatea prevederilor art. 40 alin. (3) teza finală coroborate cu art. 46 lit. b), art. 73, art. 75, art. 76 și art. 78 din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 73, art. 75, art. 76 și art. 78, art. 40 alin. (3) teza finală
  D.C.C. nr.1.490/2010 privind constituționalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 și nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaților
- art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44
  D.C.C. nr.1.611/2010 privind constituționalitatea art. 12 alin. (4) și (5), art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 și nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaților
- art. 12 alin. (4) și (5), art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44
  D.C.C. nr.338/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 208
  D.C.C. nr.548/2015 DECIZIA nr. 548 din 15 iulie 2015 asupra sesizării de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 157 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputaților și ale Hotărârii Camerei Deputaților nr. 53 din 9 iunie 2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Victor- Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României și actual membru al Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 122/P/2012
- art. 157 alin. (7)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.137/2018 DECIZIA nr. 137 din 20 martie 2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Camerei Deputaților nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- art. 46 alin. (81)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.85/2019 DECIZIA nr. 85 din 13 februarie 2019 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (6) și (7), art. 19 alin. (1), art. 35 alin. (1) și art. 186 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 13 alin. (1), (6) și (7), art. 19 alin. (1), art. 35 alin. (1) și art. 186 alin. (4) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.312/2019 DECIZIA nr. 312 din 20 mai 2019 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 35 alin. (1)-(3), (respinge ca neîntemeiată).


Joi, 22 februarie 2024, 08:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.