HOTĂRÂRE nr.28 din 11 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001

Arheologie
situri, declarare ca zone de interes național
H.G. nr.28/2001
O.G. nr.43/2000

Arhitectură
concursuri naționale de creație, organizare
H.G. nr.28/2001
vezi:  Construcții
vezi:  Urbanism

Arhive naționale
Arhiva Națională de Filme -Cinemateca Română
O.U.G. nr.67/1997
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.337/1998

Artexim
instituție publică, finanțare din venituri extrabugetare
H.G. nr.28/2001

Audiovizual
domeniu, atribuții, măsuri
H.G. nr.28/2001
O.U.G. nr.9/2001

Biblioteci
Biblioteca Națională, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001

Centre de cultură
ale României în străinătate
directori, numire, eliberare, aviz obligatoriu al Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001

Centrul de Formare, Educație Permanentă și Management
subordonare
H.G. nr.28/2001

Centrul Național al Cinematografiei
înființare, organizare, funcționare, subordonare
O.U.G. nr.67/1997
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.807/2001

Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
reînființare, subordonare
H.G. nr.605/1990
H.G. nr.28/2001

Cinematografie
domeniu, atribuții, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Concurs
cu premii în domeniul culturii și artei
H.G. nr.28/2001

Culte religioase
atribuții, domeniu, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Cultură
atribuții ale Ministerului Culturii și Cultelor
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Centrul de Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, subordonare
H.G. nr.28/2001

Institutul de Memorie Culturală, înființare
H.G. nr.28/2001

instituții publice de cultură
și artă, finanțare
H.G. nr.28/2001

Oficiul Național al Monumentelor Istorice, înființare, reorganizare, subordonare
L. nr.422/2001
H.G. nr.28/2001

Diaspora și românii din vecinătate
ministere, atribuții
H.G. nr.13/2001
H.G. nr.28/2001

Direcții pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național
județene și a municipiului București
L. nr.574/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Drept de autor
și drepturi conexe
atribuții, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Expoziții
interne și externe -editări de cărți și publicații culturale
H.G. nr.28/2001

Filarmonici
"George Enescu", subordonare
H.G. nr.28/2001

Instituții de cultură
autonomie, libertate de creație, inițiere programe și proiecte culturale
H.G. nr.28/2001

Instituții publice
de cultură
sistem de finantare, premiere
O.G. nr.9/1996
H.G. nr.85/1997
H.G. nr.28/2001
O. nr.351/1998   (M.C.P.N.)

Ministerul Culturii și Cultelor
înființare, atribuții, organizare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Minorități naționale
cultură, punere în valoare
H.G. nr.28/2001

Monumente
monumente de for public, achiziții de către MCC
H.G. nr.28/2001

Muzee
instituții publice, finanțare, premiere
H.G. nr.28/2001
O. nr.351/1998   (M.C.P.N.)

Muzeul Satului București, finanțare
H.G. nr.28/2001

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
organizare și funcționare, subordonare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.846/2001

Opera Națională Română
finanțare, subordonare
H.G. nr.28/2001

Patrimoniu
cultural național
Ministerul Culturii și Cultelor, atribuții
H.G. nr.28/2001

Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului
H.G. nr.28/2001

protejare, măsuri
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
H.G. nr.28/2001
O. nr.589/D/130/1992/1991   (M.L.P.A.T., M.C.P.N.)

eclezial, atribuții MCC
H.G. nr.28/2001

Premii
concursuri în domeniul culturii și artei
H.G. nr.657/1990
H.G. nr.28/2001

Prețuri
și tarife
serviciilor asigurate de M.C.C., aprobare, condiții
H.G. nr.28/2001

Publicații
sub autoritatea MCC, finanțare
H.G. nr.28/2001
vezi:  Ziare

Regii autonome
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001

Reviste
Revista Muzeelor, comasare prin absorbție de către "Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii " din București
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.865/2001

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001

Tarife
și prețuri
la serviciile asigurate de MCC, aprobare, condiții
H.G. nr.28/2001

Teatre
din subordinea MCC
H.G. nr.28/2001

Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian", obiect de activitate, reorganizare, subordonare
H.G. nr.527/1992
H.G. nr.28/2001


Luni, 22 aprilie 2024, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.