HOTĂRÂRE nr.23 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.792/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației și Cercetării și în unitățile din sistemul Ministerului Educației și Cercetării, conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată și modificată prin Legea nr. 301/2002, și în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea și funcționarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.456/2003 privind înființarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca (abrogat prin H.G. nr.1.076/2007)


Miercuri, 17 iulie 2024, 20:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.