HOTĂRÂRE nr.23 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Fisa actului

Descriptori:

Academia de Studii Economice din București
finanțare
H.G. nr.23/2001

Academii
în subordinea
Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România
înființare, atribuții, subordonare
H.G. nr.23/2001
H.G. nr.86/1999

Agenția Națională pentru Energia Atomică
organizare la nivel de direcție generală, în structura M.E.C, atribuții
H.G. nr.23/2001

Agenția Națională SOCRATES
subordonare M.E.C.
H.G. nr.23/2001

Agenția Socială a Studenților
subordonare M.E.C.
H.G. nr.23/2001

Agenția Spațială Română
reorganizare, subordonare
H.G. nr.23/2001
H.G. nr.923/1995

Biblioteci
Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București, subordonare
H.G. nr.23/2001

centrale universitare subordonate Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Case de cultură studențești
subordonare MEC
H.G. nr.23/2001

Casele universitarilor
subordonare
H.G. nr.23/2001

Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni
subordonare
H.G. nr.23/2001

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
înființare, subordonare
H.G. nr.855/1998
H.G. nr.23/2001

Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală
subordonare
O.G. nr.81/2001
H.G. nr.23/2001

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
din cadrul M.E.C.
H.G. nr.23/2001

Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci"
finanțare
H.G. nr.23/2001

Cercetare științifică
domeniu, atribuțiile M.E.C.
H.G. nr.23/2001

din învățământul superior
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

unități de cercetare științifică în subordine/coordonare
H.G. nr.23/2001

Cluburi
sportive studențești, unități din subordinea Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O.
organizare și funcționare, finanțare
H.G. nr.624/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Consultativ pentru Cercetare și Consiliul Consultativ pentru Educație
ale Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național al Bibliotecilor
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național al Rectorilor
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
competență
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Curriculum
consilii consultative pentru educație
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat
consilii consultative pentru educație
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Formare și Educație Continuă
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Reforma Învățământului
organism consultativ
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Diplome de studii
universitare
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Inginerie tehnologică
domeniu, Ministerul Educației și Cercetării, atribuții
H.G. nr.23/2001
vezi:  Tehnică, tehnologie

Inovare
Ministerul Educației și Cercetării, atribuții
H.G. nr.23/2001

Inspectorate școlare județene și al municipiului București
structură, organizare, subordonare
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Instituții de învățământ superior
subordonare, finanțare, condiții
O.G. nr.27/1999
H.G. nr.23/2001

Învățământ
atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, înființare
H.G. nr.49/1999
H.G. nr.23/2001

consilii consultative pentru educație și cercetare
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național al Bibliotecilor
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Formare și Educare Continuă
H.G. nr.23/2001

Consiliul Național pentru Reforma Învățământului
H.G. nr.23/2001

inspectorate școlare, structură, aprobare
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001

Institutul Limbii Române, înființare în subordinea Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Oficiul Național CEEPUS, în cadrul MEC
H.G. nr.23/2001

unități și centre de cercetare subordonate M.E.C.
H.G. nr.23/2001

universități subordonate Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Ministerul Educației și Cercetării
organizare și funcționare
H.G. nr.23/2001

academii din subordine
H.G. nr.23/2001

institute de învățământ din subordine, organizare și funcționare
H.G. nr.23/2001

Muzee
Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa", subordonare
H.G. nr.23/2001

Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate
subordonare, finanțare
H.G. nr.23/2001

Oficiul Național C.E.E.P.U.S.
organizare la Ministerul Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Oficiul pentru Administrarea și Operarea de Infrastructuri de Comunicație de Date "Roedunet"
înființare, organizare și funcționare
H.G. nr.515/1998
H.G. nr.23/2001

Posturi
rezervare pentru personalul din unitățile de învățământ sau cercetare care trec în aparatul MEC și servicii publice descentralizate
H.G. nr.23/2001

Regii autonome
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Sport
cluburi sportive studențești în subordinea M.E.C.
H.G. nr.23/2001

Studenți
cluburi sportive, subordonate MEC
H.G. nr.23/2001

Știință
Ministerul Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001

Tehnică, tehnologie
Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic -Politehnica (AMCSIT -Politehnica), înființare, atribuții, subordonare
H.G. nr.983/1999
H.G. nr.23/2001

Turism
școlar, Agenția Națională a Taberelor și Turismului școlar în România
H.G. nr.86/1999
H.G. nr.23/2001

Unități și instituții de învățământ
M.E.C., atribuții, coordonare, finanțare
H.G. nr.23/2001

Universități
din subordinea MEC
H.G. nr.23/2001


Luni, 15 iulie 2024, 08:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.