HOTĂRÂRE nr.23 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.23 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 18/11 ian. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.690/1997 privind organizarea și functionarea Ministerului Educatiei Nationale
  H.G. nr.974/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare
  H.G. nr.1.005/1999 privind organizarea modului de colaborare și de asigurare a legăturilor României cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.604/2001 pentru înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.338/2001 privind înființarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social (APART) și participarea României la Programul TEMPUS III (abrogat prin H.G. nr.1.357/2005)
modifică anexa nr. 3
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
modifică corespunzător structura aparatului ministerului pentru cabinetul demnitarului
  H.G. nr.95/2002 privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor (abrogat prin H.G. nr.231/2007)
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.314/2002 privind înființarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. (abrogat prin H.G. nr.637/2008)
modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.1.272/2002 privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență (abrogat prin H.G. nr.231/2007)
completează anexa nr. 3, lit. A - "Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, exceptând unitățile de cercetare științifică"
  H.G. nr.196/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Secretariatului Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră
completează anexa nr. 3
  H.G. nr.334/2003 privind trecerea Institutului Național Român de Tracologie din București din subordinea Ministerului Educației și Cercetării la Academia Română, ca Centru de Tracologie, în cadrul Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan"
modifică anexa nr.5.
  H.G. nr.398/2003 privind înființarea Casei de Cultură Studențească din Reșița, județul Caraș-Severin
completează anexa nr. 4
  H.G. nr.456/2003 privind înființarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca (abrogat prin H.G. nr.1.076/2007)
modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.604/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.741/2003)
introduce art. 61; înlocuiește anexa nr. 1 si stabileste structura organizatorica a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare
  L. nr.253/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
reorganizeaza ministerul
Abrogat: H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 22:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.