LEGE nr.188 din 1 noiembrie 2000
privind executorii judecătorești
Fisa actului

Descriptori:

Birouri de executori judecătorești
constituire, condiții
L. nr.188/2000

Camera executorilor judecătorești
cu personalitate juridică, înregistrare în circumscripția fiecărei curți de apel
L. nr.188/2000

Casa de asigurări
pentru asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătorești cu personalitate juridică, stabilire
L. nr.188/2000

Căi de atac
la judecătorie, competență cu privire la plângerile împotriva executorilor judecătorești
L. nr.188/2000

Executare silită
executori judecătorești, atribuții
L. nr.188/2000
O. nr.210/2001   (M.J.)

Executor judecătoresc
organe reprezentative la nivel național și în plan sectorial
L. nr.188/2000
O. nr.210/2001   (M.J.)

profesie, atribuții, competență, calitate, onorarii minimale
L. nr.188/2000
O. nr.1.123/C/2000   (M.J.)
O. nr.210/2001   (M.J.)
O. nr.897/C/2001   (M.J.)

Incompatibilități
stabilire și excepții
executori judecătorești
L. nr.188/2000

Instanțe judecătorești
executori judecătorești, control, activitate, competență, condiții
L. nr.188/2000

Ministerul Justiției
coordonarea și controlul activităților executorilor judecătorești, măsuri
L. nr.188/2000

Onorarii
minime pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
L. nr.188/2000
O. nr.897/C/2001   (M.J.)

Răspundere disciplinară
sancțiuni aplicabile executorilor judecătorești pentru abateri
L. nr.188/2000
vezi:  Statut

Secret profesional
păstrare de către executorul judecătoresc
L. nr.188/2000

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
organizație profesională, constituire, condiții, atribuții
L. nr.188/2000


Duminică, 21 aprilie 2024, 17:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.