ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.215 din 29 decembrie 1999
privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.215 din 29 decembrie 1999
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.285/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 616/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 649/30 dec. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
prin modificărea art.6 din O.G. nr.3/1992
totodata, abrogă:
L. nr.180/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
  H.G. nr.713/1998 pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzută în anexa la Ordonanța Guvernului nr.3/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  O.U.G. nr.26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor
  H.G. nr.393/1999 pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzută în anexa la Ordonanța Guvernului nr.3/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Modifică: O.G. nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata (abrogata prin O.U.G. nr.17/2000)
modifică art.6, 17 și 21
totodata, abrogă:
O.G. nr.2/1996 cu privire la completarea și modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
L. nr.101/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2/1996 cu privire la completarea și modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
L. nr.110/1997 pentru modificarea articolului 6 litera A i) punctul 6 din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
O.U.G. nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
prin modificărea art.6 din O.G. nr.3/1992
totodata, abrogă:
L. nr.76/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
abrogă art.13 lit.a și b
  L. nr.89/1998 Legea apiculturii (abrogata prin L. nr.383/2013)
abrogă art. 15
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
abrogă art.19 alin.(3)
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă art. 22 și 25
Functie pasiva:
Respinsă: L. nr.285/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (scoasa din evidenta)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 16:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.