LEGE nr.182 din 25 octombrie 2000
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.182 din 25 octombrie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 6/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 530/27 oct. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 828/9 dec. 2008
  M.Of. nr. 259/9 apr. 2014
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național
abrogă art.2 alin.(2), art.3-5, art.9, art.11, art.12
  O.G. nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national
abrogă art.3 lit.a și b, art.4, art.6, art.8 alin.(1) lit.d, art.9 lit.b și d, art.11, art.15, art.20, art.25, art.27 alin.(1), art.28, art.30 alin.(1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.407/2000 pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Modificată: O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
modifică art. 56 alin. (1) și (2)
  L. nr.574/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă modificărea efectuată prin O.U.G. nr. 9/2001
Vezi și: O. nr.2.053/2002 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile (abrogat prin H.G. nr.886/2008)
Modificată: O.U.G. nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
modifică art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.7, art.10, art.15 alin.(1) si (2), art.17, art.19 alin.(3), art.21 alin.(1), art.22 alin.(4), art.40, art.53 lit.e), art.60 alin.(2)-(4), art.64 alin.(1), art.65 alin.(1), art.68, art.70, art.72;introduce la art.11 pct.1, lit.g1), Cap.VIII1(cu art.581-art5811), art.701;abrogă art. 20, art. 38 alin.(3), art. 39; înlocuiește denumirea "Ministerul Culturii" cu denumirea "Ministerul Culturii si Cultelor" si sintagma "ministrul culturii" prin "ministrul culturii si cultelor"
  L. nr.105/2004 pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
modifică art.3 partea introductiva, art.3 pct.5 lit.f), art.4 partea introductiva, art.12 alin.(1) si (7), art.16 alin.(1), art.35 alin.(7), titlul cap.VI, art.45 alin.(1), art.46 alin.(1), art.47 alin.(6), art.48 alin.(1), art.49 alin.(1), art.53 lit.a), f), l), art.582 lit.a), art.585 alin. (1), art.78; introduce lit. e1) la art.3 pct.2, lit. h1) la art.3 pct.3, art.551, lit. b1) si c1) la art.77 alin.(1)
  L. nr.314/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
modifică art.3 partile introductive ale punctelor 1-5, art.4 lit.c), titlul cap. VIII1, art.585 alin. (1), art.589 alin. (3) si (4), art.80; introduce art.401, cap. VIII2 cu art.5812
  L. nr.488/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
- modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.6 alin.(1) și (3), art.8, titlul cap. II, art.9, art.10, art.11 pct.1 lit. a) și e), art. 13, art.14 alin.(1) și (2), art.15, art.17, art. 19 alin.(3), art. 21 alin.(1), art.22 alin.(2) lit. b), art. 22 alin.(4), art.24 alin. (1), art.27 alin.(1)-(4), art.35 alin.(1) și (2), art. 37 alin.(4), art.40 alin.(1), art.401 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 alin.(1), art.47 alin.(6), art. 48 alin.(2) și (4), titlul cap. VII, art.49 alin.(1), art.51, art.52, art.58 lit. b) și d), art.581, art.582, art.583, art.584alin.(1), art.585, art.5812alin.(1), art.60 alin.(1) lit. g) și h), art.60 alin.(2) - (4), art.65 alin.(1), art.66, art.71, art.72, art.73 alin.(1), art.74, art.75, art.76; introduce lit. i) și j) la art.11 pct.1, art.19_1, art.21_1, art.44_1, art.52_1, lit. g) la art.58, alin.(3)-(5) la art. 586, alin.(4) la art.587, alin.(11) și (12) la art.5812, art. 5813- 5815, alin.(4) la art.69, anexa; abrogă art.34, art.78 lit. b); înlocuiește sintagmele "direcția/direcțiile județeană/județene pentru cultură și patrimoniul cultural național și direcția/direcțiile județeană/județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor", "Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării" cu "Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 828/9 dec. 2008
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 59 - 61
  L. nr.97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
- introduce alin. (4) la art. 99
  O.U.G. nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
- modifică art. 53 alin. (1), (2) și (6), art. 54 alin. (5); înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma "Centrul de Pregătire profesională în Cultură" cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 83, art. 84, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94; introduce art. 951; abrogă art. 85, art. 90-92
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 259/9 apr. 2014
Modificată: L. nr.123/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
- nodifică art. 15 alin. (2)-(5), art. 59, art. 60 alin. (1) lit. a) și b), art. 61, art. 64 alin. (1) și (2), art. 65 alin. (4), art. 66 alin. (1), art. 70 alin. (3), art. 73; introduce alin. (6) și (7) la art. 64, alin. (31), alin. (41) și (51) la art. 67, alin. (6) la art. 70; abrogă art. 60 alin. (1) lit. e), art. 71 alin. (1), anexa
dispune republicarea
  O.G. nr.22/2024 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
- modifică art. 12, art. 14, art. 23 alin. (2) lit. b), art. 27 alin. (1) si (2), art. 28 alin. (2), (4), (5) si (7), art. 29, art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (4), art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 55, art. 57 lit. b), art. 75 alin. (1) lit. o), art. 76, art. 77, art. 89 si art. 93 alin. (1) si (4); introduce art. 551 si lit. b1) si b2) la art. 57


Marți, 23 aprilie 2024, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.