ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.138 din 14 septembrie 2000
pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.138 din 14 septembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.219/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 419/2004
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 479/2 oct. 2000
Functie activa:
Abrogă: L. nr.LX/1881 despre procedura de execuție silită imobiliară în Transilvania
potrivit O.U.G. nr. 290/2000
  L. nr.603/1943 pentru simplificarea procedurii împărțelilor judiciare
la data de 2 mai 2001, potrivit O.U.G. nr. 290/2000
Modifică: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
abrogă art.72 alin.1 și 2
  O.U.G. nr.25/1997 cu privire la adoptie (abrogata prin L. nr.273/2004)
modifică art.22 alin.(5); introduce alin.(6) la art.22
  L. nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
modifică art. 58-61
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art.9
  O.U.G. nr.59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.219/2005)
Aprobată cu modificări: L. nr.219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
Abrogată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
odata cu:
D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
- la 1 septembrie 2012
Modificată: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013


Marți, 06 decembrie 2022, 22:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.