ORDONANȚĂ nr.102 din 31 august 2000
privind statutul și regimul refugiaților în România
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.102 din 31 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.323/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 53/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 436/3 sep. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 1136/1 dec. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.15/1996 privind statutul și regimul refugiatilor in Romania
  H.G. nr.1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr.15/1996 privind statutul și regimul refugiatilor in Romania
  H.G. nr.322/2000 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr.15/1996 privind statutul și regimul refugiaților în România
Modifică: H.G. nr.417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari
abrogă art.7 și 8.
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.323/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
Modificată: H.G. nr.603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare și masă acordate solicitanților statutului de refugiat (abrogat prin H.G. nr.1.439/2002)
majorează limitele sumelor prevăzute la art.13 alin.(2)
Referită de: H.G. nr.622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogat prin L. nr.122/2006)
Modificată: O.G. nr.13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
modifică art.4 lit.c; introduce alin.31 și 32 la art.22
  H.G. nr.1.439/2002 privind majorarea sumelor pentru cazare și masă acordate solicitanților statutului de refugiat (abrogat prin L. nr.122/2006)
modifică art.13 alin. (2)
  O.U.G. nr.76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
modifică art. 15 alin. (8)
  O.G. nr.43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
modifică art.2 alin.(1), art.5, art.7,art.13 alin.(1) lit.a), art.13 alin.(2), art.14 alin.(5), art. 15 alin.(1) si (3), art.15 alin.(5), (7), (8), (9), art.16 alin.(1), art.20 alin.(3) si (4), art.21,art.23 alin.(1) lit.h) , art.23 alin.(4), art.25 alin.(1), art.26, art.29 alin.(1) lit.a), art.30; introduce art.71, lit.g1 la alin.(1) al art.13, lit.n) la alin.(1) al art.23, lit.d) si e) la alin.(1) al art.32; abrogă art.23 alin.(3), art.27, art.28
dispune republicarea
  O.G. nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
modifică art.39
Republicare: M.Of. nr. 1136/1 dec. 2004
Abrogată: L. nr.122/2006 privind azilul în România
- la data de 16 august 2006


Vineri, 09 decembrie 2022, 03:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.