ORDONANȚĂ nr.137 din 31 august 2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.137 din 31 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.48/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 176/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 431/2 sep. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 99/8 feb. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 133/24 feb. 2014
Republicare: M.Of. nr. 166/7 mar. 2014
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Modificată: O.G. nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
modifică art.2, art.4, art.9, art.10 lit.c),d), e), f) si g), art.20 alin.(1), (3) si (4); introduce sectiunea a VI-a la cap.II, dupa art.19, cu art.191-194, alin.(5) si (6) la art.20, art.25 la cap.IV
dispune republicarea
  L. nr.27/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- modifică art.2 alin.(1) și alin.(5), art.20 alin.(1),(3) și (6), art.22, titlul cap.III; introduce alin.(11) și alin.(31) la art.2 , alin.(4) la art.21 ; abrogă art.20 alin.(4)
  L. nr.324/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 99/8 feb. 2007
Modificată: O.U.G. nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- introduce alin. (3) la art. 19
Vezi si: D.C.C. nr.818/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.819/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 și art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.820/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.821/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) și (11) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1)
Modificată: D.C.C. nr.997/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 20 alin. (3) (termenul se împlinește la data de 2 ian. 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.997/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.325/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Modificată: L. nr.76/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 75/2008 și abrogă art. 19 alin. (3)
  L. nr.61/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- modifică art. 20 alin. (6) și (8), art. 24 alin. (1) - (3), art. 27 alin. (4)
  O.U.G. nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- modifică art. 10 lit. c) - g), art. 26 alin. (1); introduce art. 41, alin. (21) la art. 26; abrogă art. 9, art. 13 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.189/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
aprobă O.U.G. nr. 19/2013 și modifică art. 26 alin. (21); introduce alin. (11) la art. 26
Rectificare: M.Of. nr. 133/24 feb. 2014
Republicare: M.Of. nr. 166/7 mar. 2014
Modificată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 30 alin. (3)
  O.U.G. nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
- introduce art. 241
  L. nr.167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- introduce alin. (51)-(57) la art. 2 si alin. (11)-(12) si (21)-(23) la art. 26; abrogă art. 26 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.193/2022 pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
- modifică art. 23 alin. (2)
dispune republicarea


Duminică, 23 iunie 2024, 21:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.