ORDONANȚĂ nr.83 din 29 august 2000
pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.83 din 29 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.334/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 123/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 425/1 sep. 2000 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
Secțiunea 1 devine Secțiunea 11; modifică art. 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4, art. 5, art. 11, art. 12 alin. (1) și (2), art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 21, art. 22, art. 23 alin. (1), art. 24, titlul cap. IV, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 39 alin. (3), art. 41, art. 45 alin. (1), art. 56, anexa nr. 7; înlocuiește anexele nr. 1-5, referirile la "salariul de bază" din cuprinsul legii cu "indemnizația de încadrare lunară"; introduce Secțiunea 1 "Dispoziții generale" după titlul cap. I, art. 11, art. 171, cap. III1, art. 241, art. 242, alin. (3) la art. 33, alin. (2) la art. 38, alin. (5)-(7) la art. 39, art. 411, alin. (31) la art. 44, art. 481, alin. (6) la art. 50, art. 561, anexa nr. 51 care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta O.G. ; abrogă art. 6-10, art. 15, art. 19 alin. (2), art. 30, art. 40, art. 45 alin. (2), art. 47, art. 48 alin. (4), art. 61
  L. nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă art. 2, art. 6, art. 12, art. 121, art. 13, art. 131, art. 231, dispozițiile privind coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază ale magistraților-asistenți și ale personalului auxiliar de specialitate din anexele nr. 1 și 2, precum și orice dispoziții referitoare la salariul de merit, sporuri și indemnzații pentru magistrații-asistenți din cuprinsul legii
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. II/2
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr.III/2
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
modifică art. 29 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.334/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
Abrogată: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996
odata cu:
L. nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal
- la data de 1 ian. 2010


Luni, 20 mai 2024, 09:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.