ORDONANȚĂ nr.99 din 29 august 2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.99 din 29 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.650/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 288/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 424/1 sep. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 603/31 aug. 2007
Functie pasiva:
Suspendată: O.U.G. nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (scoasa din evidenta)
Aprobată cu modificări: L. nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
modifică art.1, art.2 lit. c, e, f si g, art.3 alin. (1) si lit. a, d, h, i si j ale alin. (3), art.4, art.5, art.6, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14 alin. (1) lit. a, b, e, f si h, alin.(2) lit. b, alin.(5) lit. a si d si alin. (6), art.15, art.16, art.18, art.19, art.20 lit. a, b, d, e si g, art.21, art.22, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29 alin.(1)lit. b, art.30 alin. (2), art.31, art.32, art.34, art.35 alin.(1) partea introductiva si lit. a si d, art. 36 art.42, art.43 lit. b, art.45 alin.(2), art.46, art.47, art.48, art.50, art.51, art.54, art.55, art.56, art.57 lit. c, art.59 pct.1 lit. a, art.61, art.64 alin.(3), art.67 lit. a, art.71, titlul cap VI pct. B, art.74 alin. (1) si (2), art.80, art.81, art.83, art.84, art.85, art.86, art.87, art.88, art.89; introduce art.81, art.171, art. 541, art.861, art.871, art.872, art.881, art.90, art.91; abrogă art.3 alin. (3) lit. e, art.7, art.8, art.9, art.17, art.37 - 41, art.49, art.82, titlurile articolelor, anexele nr. 1 si 2; înlocuiește anexa nr. 3
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 603/31 aug. 2007
Modificată: L. nr.211/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
- modifică art.76 lit.a), c) și d); introduce art.511, pct.201 la art.73
  O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- modifică art. 43 alin. (1)
  O.U.G. nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare
- modifică art. 15; introduce lit. q)-s) la art. 4
  L. nr.57/2015 pentru modificarea și completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
- modifică art. 33 alin.(1) lit. a), introduce alin. (3) la art. 33
  O.U.G. nr.210/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată
- modifică art. 23; abrogă art. 24, art. 26, art. 27 alin. (2)
  L. nr.331/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată
- modifică art. 73 pct. 7, 9 si 11


Duminică, 21 aprilie 2024, 10:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.