LEGE nr.78 din 8 mai 2000
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  O.U.G. nr.77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  O.U.G. nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
  O.U.G. nr.103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O. nr.275/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție (abrogat prin O. nr.119/2014)


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 17:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.