LEGE nr.78 din 8 mai 2000
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.78 din 8 mai 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 133/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 219/18 mai. 2000 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.154/2000 privind promulgarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Modificată: O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 29 alin. (2)
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
abrogă art. 28, art. 29 alin. (2)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art.5 alin. (1), art.7 alin.(3), art.8, art.13, art.17 lit. e),g) si i), art.18 alin. (1), (2), (4) si (6), art.22, art.26, art.27, art.29; introduce alin. (4) la art.5, art.61, art.81, art.82, art.131, lit. d1) la art.17, lit .j) si k) la art.17, alin.(7) si (8) la art. 18, Sectiunea 41la Cap. III cu art. 181 - 185, alin. (2) la art. 31; abrogă art.25 alin. (3), art.32
  L. nr.521/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
modifică art. 17 lit.d); introduce art. 132
  O.U.G. nr.124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- modifică art. 10 lit. a), art. 17 partea introductivă; introduce art. 261
Referită de: Decizie nr.V/2005 DECIZIA nr. V din 26 septembrie 2005
Modificată: O.U.G. nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
abrogă alin.(2) al art.29
  L. nr.69/2007 privind modificarea lit. b) și c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- modifică art. 10 lit. b) și c)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 131, art. 132, titlul secț. a 41-a de la cap. III, art. 181, art. 182, art. 183, art. 18_5, art. 25 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 25; abrogă art. 61, art. 8, art. 81, art. 82, art. 9, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică , la 1 februarie 2014, art. 26; abrogă art. 21, art. 261, art. 27, art. 30, art. 31
  L. nr.320/2015 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- respinge O.U.G. nr. 124/2005(conform art. II din L. nr. 320/2015, efectele juridice produse în perioada de aplicare a O.U.G. nr. 124/2005 se mențin.)
Vezi si: D.C.C. nr.458/2017 DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
art. 15 raportat la art. 132
Modificată: L. nr.160/2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- introduce alin. (2) la art. 12
Referită de: Decizie nr.3/2020 DECIZIA nr. 3 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 181 alin. (1)
Modificată: L. nr.283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
- modifică art. 181, alin. (1) si (2), art. 182, alin. (1) si (2), art. 183, alin. (1) si (2)
  L. nr.234/2022 pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
- modifică art. 183 alin. (1) si (2)


Marți, 18 iunie 2024, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.