LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educației fizice și sportului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.69 din 28 aprilie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 3/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 200/9 mai. 2000 text
Functie activa:
De văzut și: L. nr.29/1967 cu privire la dezvoltarea activitatii de educatie fizica și sport (abrogata prin L. nr.158/2004)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.147/2000 pentru promulgarea Legii educației fizice și sportului
Modificată: O.U.G. nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
prorogă termenul prevăzut de art. 94 la data de 31 dec 2001
  O.U.G. nr.56/2001 privind modificarea și completarea art. 43 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
modifică art. 43 alin. (9); introduce alin. (101) la art. 43
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 77
  L. nr.610/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 56/2001
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 76 referitoare la scutirea de TVA
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 68
  L. nr.221/2003 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
modifică art. 80 alin.(9), (11) si (12); introduce lit. c1 la art. 70 alin. (2).
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 10 alin. (3)
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.472/2004 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
modifică art.2 alin.(3), art.6 alin.(2), (3), (4) si (5), art.11, art.14, titlul Titlului III, art.18 alin.(1) lit.f), i) si j), art.20 alin.(1), art.21 alin.(1) lit.b) si f), art.22 alin.(1), art.28 alin.(1) si (5), art.29 alin.(2), art.31 alin.(1) si (3), art.32 alin.(1) si (4), art.34 alin.(1), art.37 alin(1) lit. b) si h), art.42 alin.(5), art.45 alin.(1) partea introductiva si lit.b) si c), art.48 alin.(1) partea introductiva, art.61 alin.(2), art.65, art.67 alin.(3) si (4), art.69 alin.(1), art.70 alin.(1) lit.c), art.71 alin.(1) lit.f), art.71 alin.(2) lit.a), art.75 lit.a) si f), art.76, art.78 alin.(3), art.79, art.80 alin.(5), (6), (14) si (15), art.86 alin.(2) si (3), art.89 alin.(1), art.91 alin.(1) lit.a), art.91 alin.(2), art.92, art.95 ; introduce lit.g1) la art.18 alin.(1); capitolul III dupa art.20 cu art. 201,, lit.g) la art.21, art.451, alin.(11) la art.64, lit.g) la art.70 alin.(1), lit.g) la art.70 alin.(2), lit.i) la art.71 alin.(1), lit.i) si j) la art.71 alin.(2), art.781, lit.f) la art.80 alin.(12), art.831, art.832, alin.(4) si (5) la art.86, lit.i), j) si k) la art.88, art.881; abrogă art.28 alin.(4), art.31 alin.(4), art.32 alin.(2) si (3), capitolul VII al titlului IV, art.44, art.45 alin.(2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

dispune republicarea
  L. nr.293/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art.86 alin.(2)
  O.U.G. nr.205/2005 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
modifcă art.14
dispune republicarea
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.76
  L. nr.34/2009 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art. 36 alin. (3), art. 41, art. 89 alin. (1) lit. b); introduce alin. (4) la art. 55, lit. l) la art. 88
dispune republicarea
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- abrogă art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) și art. 74 lit. d)
  O.U.G. nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului
- abrogă art. 80 alin. (3) și (4)
  O.G. nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
- abrogă art. 19
  L. nr.225/2011 pentru modificarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art. 64 alin. (5) lit. b) și alin. (6)
  L. nr.50/2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art. 31 alin. (2)
  L. nr.96/2014 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
- introduce capitolul III1 cu art. 111 și 112
dispune republicarea
  O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1); introduce art. 181, alin. (3) la art. 29
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (11) la art. 79
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. 181 lit. b); introduce alin. (21) la art. 14,
  L. nr.64/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 58/2014 și introduce alin. (2) la art. 181
  L. nr.171/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- aprobă O.U.G. nr. 2/2015 și modifică art. 181 alin. (1) lit. b)
  L. nr.194/2015 pentru modificarea și completarea educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art. 18 alin. (1) lit. e), art. 64 alin. (1), (11), (5) și (6), art. 65 alin. (3); introduce art. 161; înlocuiește sintagmele "persoane cu handicap" și "persoane cu dizabilități" cu "persoane cu nevoi speciale"
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. u) la art. 18 alin. (1)
  O.U.G. nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 161 alin. (5), art. 64 alin. (1) , (11) și (3), art. 64 alin. (5) lit. b); introduce lit. c) la art. 64 alin. (5), art. 641, art. 671; abrogă art. 64 alin. (6); în cuprinsul legii, sintagma „salarii medii brute pe economie” se înlocuiește cu sintagma „câștiguri salariale medii brute pe economie”
  L. nr.58/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 64 alin.(11) partea introductivă, art. 641 alin. (3), art. 671 alin. (1) lit. c) și d) și alin.(2) partea introductivă; introduce lit.e) la art. 671 alin.(1)
  O.U.G. nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 14 alin. (2) lit. b), art. 14 alin. (21), (6) și (7), art. 181, art. 202 alin. (3) lit. a), art. 29 alin. (1), art. 67 alin. (2) lit. b), art. 67 alin. (3) lit. b), art. 671 alin. (2) lit. f), art. 671 alin. (3), anexa și înlocuiește denumirea „Comitetul Olimpic Român” cu denumirea „Comitetul Olimpic și Sportiv Român”;
  L. nr.90/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2006
- modifică art. 14 alin. (11), art. 181 alin. (1), alin. (2) partea introductivă și alin. (3), art. 67 1 alin. (1) lit. e), art. 78 alin. (3) și anexa; introduce art. 141 și 142, lit. g) și h) la art. 181 alin. (2), alin. (41) la art. 202, alin. (14) la art. 671, alin. (2) la art. 781 și art. 941; abrogă art. 14 alin. (3)
  L. nr.108/2018 pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
- introduce alin. (91) la art. 6
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- abrogă art. 70 alin. (1) lit. c)
  L. nr.103/2021 pentru abrogarea lit. f) a art. 21 alin. (1) din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000
- abrogă art. 21 alin. (1) lit. f)
  L. nr.194/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 89 alin. (1) lit. b); introduce alin. (8) si (9) la art. 202 si lit. n) la art. 88 (la data de 3 august 2022)
  L. nr.8/2023 pentru modificarea si completarea art. 6 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 6 alin. (9); introduce alin. (92) si (93) la art. 6
  L. nr.35/2023 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 89 alin. (1) lit. b); introduce art. 782si lit. o) la art. 88 la 12 februarie 2023
  L. nr.87/2023 pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 111 si 112
  L. nr.245/2023 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică art. 88 lit. n) si art. 89 alin. (1) lit. b); introduce alin. (4) - (6) la art. 29, alin. (4) la art. 71, lit. p) la art. 88 si lit. f) la art. 89 alin. (1)
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Referită de: Decizie nr.19/2023 DECIZIA nr. 19 din 13 noiembrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 35 si 95
Modificată: L. nr.143/2024 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- modifică la 1 ianuarie 2025 art. 181 alin. (2) lit. f); introduce la 1 ianuarie 2025 alin. (6) la art. 181, alin. (2) si (3) la art. 23


Duminică, 23 iunie 2024, 13:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.