ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 30 martie 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 30 martie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.383/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 161/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 138/31 mar. 2000
Functie activa:
Modifică: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă anexele nr. IV/1 - IV/3, V, VI, VII/2 - VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1, IX/2
De văzut și: H.G. nr.462/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii și organizarii directiilor sanitare judetene și a municipiului Bucuresti
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr.III/2
  O.U.G. nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă anexa nr.III/2 și pct.1 din anexa nr.VI/2 lit.D
  O.U.G. nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește anexa nr.IV/2
  O.U.G. nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.I, II, IV și V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexele nr.I, II, IV și V
  O.U.G. nr.282/2000 pentru modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
completează art.10 cu alin.(5)
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
modifică anexele nr.I, II, IV și V
  O.U.G. nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
modifică anexele, creșteri salariale în anul 2001
  L. nr.334/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă art.VIII din O.G.nr.83/2000
Aprobată: L. nr.383/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
Modificată: O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
modifică anexele
  O.U.G. nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește anexa nr.IV/1
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
modifică anexa nr.VI/2; abrogă anexa nr.III/1
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
înlocuiește începând cu data de 1 ian.2003 si pâna la 30 sept.2003 anexele nr. I, II, III/3, IV/1 - IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 cu anexele nr.Ia, II a, IIIa, IV/ 1a-IV /11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI /2a; înlocuiește începând cu data de 1 octombrie 2003 si pâna la 31 decembrie 2003 anexele nr.1 a, II a, III a, IV/ 1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a cu anexele 1 b, II b, III b, IV/1 b-IV/11 b, V/1 b, V/2 b, VI/1 b si VI/2 b
  L. nr.220/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr. Ia si Ib.
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza salariile de baza prevazute în anexe
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
majoreaza, începând cu oct. 2005, limita minima si limita maxima a salariilor de baza
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- aproba cu modificari si completari O.G.nr. 9/2005
  O.G. nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- majorează, începând cu 1 feb. 2006 cu 5% și începând cu 1 sept. 2006 cu 6%, limita minimă și limita maximă a salariilor de bază
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- majorează limitele minime și maxime de salarizare
Abrogată: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010


Luni, 15 aprilie 2024, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.