ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.17 din 14 martie 2000
privind taxa pe valoarea adăugată
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.17 din 14 martie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.547/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 156/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 113/15 mar. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
totodata, abrogă:
L. nr.130/1992 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
L. nr.32/1993 pentru punerea in aplicare, cu incepere de la 1 iulie 1993, a Ordonantei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata - aprobata prin Legea nr.130/1992 -, emisa in baza Legii nr.81/1992
L. nr.63/1993 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.1/1993 privind unele masuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata
O.G. nr.9/1995 referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
L. nr.46/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.9/1995 referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
O.G. nr.21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
L. nr.42/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.21/1996 privind completarea și modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata
O.G. nr.2/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
  O.G. nr.6/1994 referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
  O.G. nr.33/1994 referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
  O.G. nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.157/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin.l al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
Modifică: L. nr.114/1996 Legea locuinței
abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
abrogă art.13 lit.a și b
  L. nr.89/1998 Legea apiculturii (abrogata prin L. nr.383/2013)
abrogă art. 15
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
abrogă art.19 alin.3
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă art. 22 și 25
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.566/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, conform art.25 lit.D. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
Modificată: L. nr.76/2000 a bugetului de stat pe anul 2000
modifică art.37
Referită de: H.G. nr.401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
  H.G. nr.965/2000 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.401/2000
  H.G. nr.163/2001 privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia (scos din evidenta)
  H.G. nr.245/2001 pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I "Operațiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.401/2000
Modificată: O.G. nr.53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit și a art. 15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
modifică art.15 și 27
Aprobată cu modificări: L. nr.547/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
Modificată: O.G. nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art.25 lit.A
Abrogată: L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată


Sâmbătă, 25 mai 2024, 11:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.