LEGE nr.17 din 6 martie 2000
privind asistența socială a persoanelor vârstnice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.17 din 6 martie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 343/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 104/9 mar. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 157/6 mar. 2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.55/2000 pentru promulgarea Legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice
Modificată: L. nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
- modifică art. 24 și art. 25
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 157/6 mar. 2007
Modificată: O.U.G. nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- modifică art. 25 alin. (5) lit. b); introduce lit. b1) la art. 25 alin. (5)
  L. nr.270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
- modifică art. 30, art. 34
  O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- modifică art. 13 alin. (1); abrogă art. 13 alin. (3)
  O.U.G. nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
- modifică art. 9 alin. (2), art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2), art. 18 alin. (1) și (5), art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 25 alin. (2), art. 25 alin. (4), art. 25 alin. (5) lit. b), art. 39; introduce alin. (6) la art. 18, lit. c1) la art. 21 alin. (1), lit. a1) la art. 21 alin. (2); abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26
  L. nr.19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice
- modifică art. 7 alin. (2), art. 8 lit. a) și b), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 13 alin. (1) și (2), art. 17, art. 18 alin. (1) și (4) și alin. (5) lit.a) și c), art. 21 alin. (2) lit. a1), art. 22, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (5) lit. b), art. 27, art. 28 alin. (2) și (3), art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34; introduce alin. (11) la art. 24, alin. (51) - (53) la art. 25; abrogă art. 25 alin. (5) lit. b1)
  L. nr.355/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice
- modifică art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (2) partea introductivă, art. 10, art. 12, art. 13, art. 18 alin. (5) lit. c) si alin. (6), art. 20, art. 21 alin. (2) lit. a1) si alin. (3), art. 28 alin. (3), art. 38; introduce alin. (5) si (6) la art. 1, alin. (2)-(5) la art. 4, alin. (2) la art. 5, art. 81, lit. c2) - c4) la art. 21 alin. (1), alin. (5) la art. 28; abrogă art. 11, art. 18 alin. (5) lit. a), art. 21 alin. (2) lit. a); în tot cuprinsul legii, sintagma prestatii sociale se înlocuieste cu sintagma beneficii sociale
dispune republicarea


Duminică, 21 aprilie 2024, 10:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.