LEGE nr.92 din 4 august 1992
pentru organizarea judecătorească
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.89/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr.92/1992, republicată
  D.C.C. nr.88/1999 Decizia nr.88 din 1 iunie 1999, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 5 și 6 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
  D.C.C. nr.28/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 și 236 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 27 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
  D.C.C. nr.53/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată și modificată
  D.C.C. nr.81/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 1 și 2 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
  D.C.C. nr.237/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.17 alin.(11)-(13) din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.302/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.103 alin.1 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, și ale Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
  D.C.C. nr.322/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.17 alin.11 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.12/2002 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art.17 alin.11-13 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.180/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.222/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcții, ale art. 103 alin. 5 și 6 și ale art. 156 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, precum și ale art. 12 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată
  D.C.C. nr.275/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 228 alin. 6 și ale art. 262 pct. 1 și pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.293/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 28 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.292/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
art. 17 alin. 11-13
  D.C.C. nr.340/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, modificată și completată
  D.C.C. nr.58/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ale art. 215 alin. 3 din Codul penal și ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.73/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 11-13, precum și ale secțiunii II1 - "Magistrații consultanți", capitolul II, titlul IV din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.93/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 64 alin. 2
  D.C.C. nr.137/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
art. 28 alin. 3
  D.C.C. nr.172/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 17 alin. 11-13
  D.C.C. nr.227/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42, 43 și 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
art. 42, 43 si 44
  D.C.C. nr.240/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată
art. 42
  D.C.C. nr.286/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 11-13 și ale secțiunii a II1-a "Magistrații consultanți" din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 17 alin. 11-13 și ale secțiunii a II1-a
  D.C.C. nr.298/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, ale art. 205 alin. 1 și 2 și ale art. 206 alin. 1 din Codul penal
art. 17 alin. 1
  D.C.C. nr.292/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 și alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală și ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
art. 17 alin. 1
  D.C.C. nr.315/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 și ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum și a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, și a prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 40 alin. 2
  D.C.C. nr.362/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 694 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) și ale art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
art. 694 teza finala
  D.C.C. nr.367/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138, art. 140 alin. 2 și art. 233 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
art. 42
  D.C.C. nr.410/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 63 alin. 5 teza a doua
  D.C.C. nr.432/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 136 alin. 2 și art. 148 alin. 1 lit. b), f) și h) din Codul de procedură penală
art. 42
  D.C.C. nr.479/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 64 alin. 2
  D.C.C. nr.4/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 91 alin. 2
  D.C.C. nr.69/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. e) și art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare, devenite dispozițiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 și 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 103 alin. 1
  D.C.C. nr.296/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 91 alin. 2
  D.C.C. nr.534/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. 1 lit. f) și ale art. 127 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 88 alin. 1 lit. f) și ale art. 127 alin. 1
  D.C.C. nr.71/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 11 alin. (3) și (5), art. 13 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) și d) și art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) și art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) și art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 21, art. 88 alin. 1 lit.a), b), c) si d), art. 153 alin. 2
  D.C.C. nr.130/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și a celor ale art. 57 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
  D.C.C. nr.240/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și ale art. 278 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 25
  D.C.C. nr.297/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și 278 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 23
  D.C.C. nr.321/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 25 alin. 3
  D.C.C. nr.333/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și ale Legii nr. 92/1992 în integralitatea sa
  D.C.C. nr.551/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
  D.C.C. nr.585/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 25 alin. 3
  D.C.C. nr.617/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 25 alin. 3
  D.C.C. nr.667/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 25 alin. 3
  D.C.C. nr.888/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) și (4), art. 77 și art. 180 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, și ale art. 81 din statutul de aplicare a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 81
  D.C.C. nr.726/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 69 alin. 2 teza finală


Marți, 25 ianuarie 2022, 01:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.