LEGE nr.92 din 4 august 1992
pentru organizarea judecătorească
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.92 din 4 august 1992
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 197/13 aug. 1992 text
Republicare: M.Of. nr. 259/30 sep. 1997 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.58/1968 pentru organizarea judecatorească (abrogata prin L. nr.120/2000)
  L. nr.60/1968 pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România (abrogata prin L. nr.120/2000)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.89/1996 pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca
  L. nr.142/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca
Republicare: M.Of. nr. 259/30 sep. 1997 text
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
modifică art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 34 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 44, art. 46 alin. (1) lit. e, art. 60 alin. (1) lit. b, art. 65, art. 66 alin. (4) lit. d, art. 66 alin. (5), art. 67, art. 68, art. 71 alin. (2), art. 74 alin. (1) și (2), art. 78, art. 83 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (1) lit. b, art. 104, art. 105 alin. (1), art. 112, art. 123 alin. (1) lit. c, art. 124 alin. (2), art. 125 alin. (1), art. 133 alin. (2), art. 141, art. 142, art. 143 alin. (1), anexa nr. 1; înlocuiește referirea la Ordinul "Meritul judiciar" clasele I, II, III și la Medalia "Meritul judiciar" clasele I, II cu Diploma "Meritul judiciar" clasele I, II, III, IV și V, iar termenul "decorat" cu termenul "distins"; introduce alin. (3) la art. 13, alin. (11) la art. 15, alin. (11) - (13) la art. 17, alin. (3) la art. 22, alin. (3) la art. 35, alin. (2) la art. 36, alin. (3) și (4) la art. 43, alin. (3) la art. 46, art. 541, art. 551, alin. (3) și (4) la ar
  O.U.G. nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
modifică art. IX alin. (1) din O.U.G. nr. 179/1999
  O.U.G. nr.113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr.92/1992
modifică art. 103 alin. (1)
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
abrogă art. 138 și 139
  O.U.G. nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
abrogă art. 138 și 139 la data începerii activității birourilor de executori judecătorești
  L. nr.117/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 15/2000
  L. nr.118/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
modifică art. 99 alin. (1) și intrarea în vigoare a art. 17 alin. (11), (12) și (13)
  L. nr.355/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 113/2000
  L. nr.46/2002 pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
completează anexa nr. 1
  O.U.G. nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
modifică art. 17 alin. (11)-(13), art. 86, art. 87 alin. (1)-(3); introduce Secțiunea a II1-a la Cap. II Titlul IV cu art. 691-695
modifică art.17 alin.(11)-(13), art.86, art.87 alin.(1)-(3); introduce Secțiunea a II1-a la cap.II Titlul IV cu art.691-695
  L. nr.653/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
modifică art. 22, art. 78 alin. (1), art. 87, art. 871, anexa. nr. 1
dispune republicarea
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
completează art. 41 prin înfiintarea, în cadrul Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, a Serviciului de combatere a criminalitatii informatice
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
modifică la 1 ian. 2004 art. 28 alin. (4)
  H.C.S.M. nr.13/2003 privind modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii
  O.U.G. nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
abrogă art.2 alin.(2), art.3, art.42-69, art.91-1201, art.121-1311, cu exceptia dispozitiilor art.66 privind vechimea în magistratura necesara pentru promovarea în functia de judecator sau procuror, care se abrogă la 1 ian. 2005
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
abrogă, la 29 sep. 2004, art. 1, art. 2 alin. 1, 3 si 4, art. 4-9, art. 10-16, art. 17 alin. 11 - 13 si alin. 3-5, art. 18-25, art. 26-41, art. 691 -695, art. 70-85, art. 132, art. 133 alin. 1 si 3, art. 134 si art. 136-160; dispozitiile art.17 alin.1 si 2 referitoare la compunerea completelor de judecata si dispozitiile art 133 alin.2 si ale art.135 referitoare la directorii economici se abrogă la 1 ian. 2005
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
abrogă, la 2 octombrie 2004, art.86 - 90
  O.U.G. nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
elimină de la abrogăre dispozitiile art.17 alin. 1 si 2, referitoare la compunerea completelor de judecata si dispozitiile art. 133 alin. 2
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- abroga la 1 iulie 2005 dispozitiile referitoare la directorii economici din art. 135


Joi, 18 aprilie 2024, 00:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.