ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 18 februarie 2000
privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.6 din 18 februarie 2000
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.294/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 452/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu
Publicare: M.Of. nr. 74/21 feb. 2000
Functie activa:
Modifică: L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.II; abrogă art.III și încetează aplicabilitatea art.V din O.U.G.nr.217/1999
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
abrogă art. 34 alin. (2) lit. a și b
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
abrogă art. 178, referitor la cota redusă de impozit pe profit
  O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural
abrogă art.2 lit.f referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice deținătoare de pensiuni turistice și agroturistice
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
abrogă art.13 lit.c, d, e, f și art.131 referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerată, reclamă și publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiției, art.15 și 151.
  O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă art.6 lit.a, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim
  L. nr.30/1999 pentru sprijinirea exporturilor
abrogă art. 1, referitor la reducerea impozitului pe profit
  O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
abrogă art.36, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societățile comerciale înființate de personalul disponibilizat
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă art. 23, 24, 26 și 27, referitoare la scutirea de impozitare a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul de noi locuri de muncă, precum și pentru profitul obținut din producția livrată la export, la sistemul forfetar de impunere
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Functie pasiva:
Respinsă: L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)


Sâmbătă, 18 mai 2024, 19:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.