ORDONANȚĂ nr.43 din 30 ianuarie 2000
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.251/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, al ministrului culturii și cultelor și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale
  O. nr.653/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada"
art. 5 alin. (17), art. 7
  O. nr.2.494/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor
art. 16 lit. j)
  O. nr.2.562/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică
  O. nr.2.178/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind modificarea și completarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.562/2010
art. 5 alin. (9) și (13), art. 12 lit. d) și e), art. 16 lit. b)


Duminică, 26 mai 2024, 08:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.