ORDONANȚĂ nr.43 din 30 ianuarie 2000
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.43 din 30 ianuarie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.378/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 28/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 45/31 ian. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 352/26 apr. 2005
  M.Of. nr. 951/24 noi. 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.378/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Modificată: L. nr.462/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
modifică art. 5 alin. (6), art. 6, art. 10 lit. d), j) si k), art. 11 lit. d), art. 12 alin. (4), art. 14 lit. b) si e), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 16, art. 17 lit. d) si e), art. 18 lit. b), titlul cap. VI, art. 24, art. 25 alin. (2), art. 26; introduce lit. c1 - c3) la art. 2, alin. (2) la art. 2, alin. (31), (32), (61), (62) si (63) la art. 5, lit. f1 ) la art. 10, lit. e) la art. 11, lit. e1 la art. 17, art. 231 - 233.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 352/26 apr. 2005
Modificată: L. nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
- modifică art.1, art.2, art.4, art.5 alin.(1), (5), (6), (13), (15) și (16), art.6 alin.(3), art.7 lit.a), art.8, art.10, art.12, art.13 partea introductivă și lit.a) și d), art.14 alin.(1), (3) și (6), art.15 alin.(1) și partea introductivă a alin.(2), art.16, art.17, art.18, art.19 lit.b), f) și g), art.20 lit.a) și c), art.21 alin.(3), art.22 alin.(4), art.24 alin.(2), art.26, art.27 alin.(1), art.29 alin.(1) lit.a)-i), art.30 alin.(1) lit.a) și alin.(2); introduce alin.(21) la art.3, alin.(5) și (6) la art.6, lit.f1) la art.19, art.33; abrogă alin.(3) al art.15, art.23
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 951/24 noi. 2006
Modificată: O.G. nr.13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
- introduce alin.(17) la art.5
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- la art. 17 alin. (2) sintagma „Institutul de Memorie Culturală” se înlocuiește cu sintagma „Centrul de Pregătire Profesională în Cultură”
  O.U.G. nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
- modifică art. 15 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 25, art. 26, art. 27, art. 32; introduce alin. (18) la art. 5, lit. c1) la art. 28 alin. (1), alin. (3) la art. 29; abrogă art. 31
dispune republicarea
  O.G. nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
- modifică art. 12 lit. e) si art. 14 alin. (4); introduce art. 161 si art. 162; abrogă art. 12 lit. d) si art. 16 lit. o)


Duminică, 21 aprilie 2024, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.