ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 19 octombrie 1999
privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.158 din 19 octombrie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.595/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 420/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 519/26 oct. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 601/26 sep. 2013
  M.Of. nr. 749/2 aug. 2021
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice
  L. nr.93/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.25/1999 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
Modificată: O.G. nr.48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
modifică art.40 alin.(3); abrogă art.40 alin.(4)
  O.U.G. nr.36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
modifică art.9, art.22 alin.(2)
Referită de: O. nr.159/2002 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
Modificată: L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
abrogă dispozițiile cu privire la regimul de control al exporturilor și importurilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
Aprobată cu modificări: L. nr.595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
modifică titlul, art.1 partea introductiva si lit.c), art.2, art.5, art. 6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.12, art.13 alin. (3) si (7), art.14, art.15 alin.(2), art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin. (2), (4), (5) si (6), art.23 alin. (1) si (4), art.24, art.26 alin. (1) si (2), art.27, art.29 alin. (2), (4) si (5), art.30, art.31, art.32, art.33, art.34 alin. (2), art.37, art.38, art.39, art.40 alin. (1); introduce alin. (2) la art.1, art.281; abrogă art.25
Modificată: L. nr.7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
- modifică art. 281 alin. (1)
  O.U.G. nr.55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
- modifică art. 1, art. 4, art. 5 lit. c) și e), art. 6, art. 7, art. 8 lit. d), art. 9, titlul cap. II, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), art. 23, art. 24, art. 28, art. 281, art. 29 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 41; introduce lit. a1)-a 5) și lit. e1)-e13) la art. 5, art. 101, alin. (11)-(13) la art. 18, art. 181-183, art. 201, art. 331; abrogă art. 19, art. 20, art. 26, art. 27, art. 40, art. 42; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de ugență termenul "agenție" cu termenul "MAE prin ANCEX"
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 30
dispune republicarea
  L. nr.104/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
- aprobă O.U.G. nr. 55/2012 și modifică art. 1 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a1), art. 5 lit. e) pct. (ii), art. 6, art. 8 lit. c), art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (2) și (3), art. 13 alin. (1) și (4) - (6), art. 15 alin. (5), art. 16, art. 17 alin. (1), (3) și (4), art. 18 alin. (1), art. 18 alin. (13), art. 181 alin. (2) și (3), art. 183, art. 201 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (1) și (5), art. 331 alin. (1), art. 34 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 1, alin. (7) la art. 22; abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 5 lit. e) pct. (iv), art. 5 lit. e11), art. 12 alin. (5) și (6), art. 23 alin. (4) lit. c)
Republicare: M.Of. nr. 601/26 sep. 2013
Modificată: L. nr.80/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
- modifică art. 3, art. 5 lit. a), b) - d), f), i) - k) si m) - o), art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 lit. d), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (2) si (3), art. 14 alin. (1) si (7), art. 15, art. 16 alin. (7) si (8), art. 17, art. 18 alin. (3) si (4), art. 19 alin. (4) si (6), art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. k), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 33, art. 34, art. 35 si art. 36 alin. (1); în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Autoritatea Națională a Vămilor” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională de Administrare Fiscală”; introduce alin. (5) la art. 1, lit. a1) la art. 5, alin. (2) la art. 5, alin. (5) la art. 13, alin. (21) la art. 18, alin. (31) la art. 19, lit. k1) la art. 24 alin. (2), lit. s1) la art. 24 alin. (2), art. 321 si o anexă după art. 43; abrogă art. 16 alin. (5) si (6)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 749/2 aug. 2021


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.